Aktualności

Komunikat PKBiPB: istotne znaczenie biopaliw w PEP 2040

KOMUNIKAT PRASOWY
POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH

„PEP 2040 wskazuje, że biopaliwa są ważnym elementem krajowej strategii energetycznej”

Polska
Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych pozytywnie ocenia literalne
wskazanie roli, jaką mają do odegrania biokomponenty i biopaliwa ciekłe w
krajowej strategii energetycznej, zarówno w odniesieniu do konieczności
ograniczenia emisyjności, a także zmniejszenia uzależnienia od importu
surowców energetycznych poprzez dywersyfikację rynku paliw
transportowych, jaka ma następować dzięki „wykorzystaniu paliw innych
niż tradycyjne produkty rafineryjne”.

W
opublikowanej w Monitorze Polskim z dnia 10 marca br. Polityce
Energetycznej Polski do 2040 roku czytamy m.in., że „najbardziej
rozwiniętą częścią rynku paliw alternatywnych są biokomponenty w
paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych”, a ich znaczenie jest tym
szczególniejsze, że są to odnawialne źródła energii. Ich wykorzystanie i
dalszy rozwój ma być integralną częścią transformacji energetycznej
kraju opartej na trzech filarach, wśród których znalazła się „Dobra
jakość powietrza”. To właśnie temu filarowi służyć ma z kolei realizacja
celu szczegółowego PEP 2040 pn. „Rozwój rynku produktów naftowych i
paliw alternatywnych, w tym biokomponentów i elektromobilności”, w
ramach którego nastąpić ma m.in. „maksymalizacja wykorzystania
konwencjonalnych biokomponentów wytwarzanych z surowców spożywczych i
paszowych, dodawanych do paliw ciekłych (konsekwentna polityka blendingu
paliw E5/E10 oraz B7/B10) pozwalająca wykorzystać istniejący krajowy
potencjał surowcowy oraz produkcyjny estrów metylowych i bioetanolu do
poziomu tzw. blending wall”.

„Z
dużą satysfakcją przyjmujemy fakt, że w tak ważnym dokumencie o
strategicznym znaczeniu dla Państwa, jakim jest Polityka Energetyczna
Polski do 2040 roku znalazła się kwestia kontynuacji dotychczasowych
założeń związanych z realizacją NCW z wykorzystaniem krajowego
potencjału rolnictwa. To dobra wiadomość dla producentów rzepaku, którzy
dostarczają surowiec do krajowych tłoczni oleju, ponieważ około 2/3
jego krajowej produkcji trafia następnie do rodzimych estrowni”
– powiedział Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

„Maksymalizacja blendingu biokomponentów w paliwach normatywnych, co ma w konsekwencji doprowadzić do wdrożenia w Polsce standardu E10 w benzynach, ale również zwiększenia do 10% udziału estrów w oleju napędowym w ramach implementacji normy jakościowej B10, to jedna z najprostszych ścieżek realizacji celów klimatyczno-energetycznych w transporcie, jakie zdefiniowano już konkretnie na 2030 rok w ramach dyrektywy RED2. Skoro taki zapis znalazł się w PEP 2040 oczkujemy, że odpowiednie regulacje implementacyjne konsekwentnie będą również zmierzać w tym kierunku. Paliwa ciekłe jeszcze przez dziesiątki lat będą podstawą systemu transportowego w UE i musimy zadbać o to, aby były one jak najbardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. A temu właśnie służy wprost dodatek zrównoważonych biokomponentów” – powiedział Adam Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw i Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.
***
Warszawa, 17.03.2021 r.

—————————————————————————————————————–

Więcej informacji:
Adam Stępień
Dyrektor Generalny
Krajowa Izba Biopaliw

ul. Wspólna 56
00-684 Warszawa
tel. 22 628 38 05
www.kib.plStowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl