Dołącz do nas

Mając na uwadze cele statutowe działalności Krajowej Izby Biopaliw oraz potrzebę integracji środowiska związanego z biopaliwami i szeroko rozumianą energetyką odnawialną serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich wytwórców biokomponentów i biopaliw, firmy oferujące wsparcie techniczne i organizacyjne produkcji energii ze źródeł odnawialnych, agencje i jednostki działające na rzecz innowacyjności w energetyce i rolnictwie, organizacje reprezentujące sektor OZE, jednostki naukowe, jak również pozostałe podmioty, dla których odnawialne źródła energii i zrównoważony rozwój sektora energetycznego stanowią priorytet w podejmowanych działaniach.

 

Poznaj korzyści z członkostwa w Krajowej Izbie Biopaliw:

Możliwość współtworzenia największej krajowej organizacji branżowej z sektora biopaliw transportowych.

Udział w konsultacjach społecznych i opiniowaniu aktów prawnych w ramach prac legislacyjnych związanych z celem działalności KIB.

Dostęp do realizowanego przez KIB monitoringu rynkowego i legislacyjnego, zawierającego aktualne informacje na temat branży, polityki i wydarzeń związanych z funkcjonowaniem sektora.

Wyniki monitoringu mediów śledzącego publikacje na temat biopaliw i Izby przesyłane codziennie na skrzynkę mailową.

Preferencyjne warunki udziału w organizowanej przez KIB dorocznej konferencji branżowej a także innych wydarzeniach, objętych patronatem Stowarzyszenia.

Umożliwienie nawiązywania kontaktów z podmiotami, instytucjami, administracją i innymi organizacjami związanymi z branżą.

Możliwość organizacji wspólnych konferencji, seminariów i innych wydarzeń promujących biopaliwa transportowe.

Umieszczenie logotypu Członka Wspierającego na stronie internetowej KIB oraz udostępnienie logotypu Izby do wykorzystania w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Członka.

Dołącz do nas już teraz!

Zapraszamy do wstąpienia w szeregi członków Krajowej Izby Biopaliw – osoby fizyczne w ramach członkostwa zwyczajnego, a osoby prawne – wspierającego. W tym celu zapraszamy do wypełnienia i przesłania do Biura KIB deklaracji Członka Zwyczajnego lub Wspierającego, na podstawie której Zarząd podejmuje decyzję w drodze stosownej uchwały, zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia. Członkowie Wspierający reprezentowani są na forum organizacji przez osoby fizyczne – Członków Zwyczajnych. Przystąpienie do KIB w formie członkostwa zwyczajnego daje prawo udziału w Walnych Zebraniach Krajowej Izby Biopaliw z czynnym i biernym prawem wyborczym do władz organizacji, a także bezpłatnego (lub na preferencyjnych warunkach) udziału we wszelkich wydarzeniach (seminaria, szkolenia, konferencje branżowe) organizowanych przez Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl