O nas

Krajowa Izba Biopaliw (KIB) jest organizacją branżową zrzeszającą i reprezentującą sektor wytwórczy biopaliw i biokomponentów. Priorytetowym celem działalności KIB jest podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wspomaganie ich efektywnego funkcjonowania na rynku krajowym i międzynarodowym.

Główne cele Krajowej Izby Biopaliw to:

Podnoszenie konkurencyjności zrzeszonych firm

Praca na rzecz lepszego prawa w zakresie biopaliw

Obrona interesów łańcucha wytwórczego biokomponentów

Działalność informacyjna i edukacyjna

Współpraca międzynarodowa

Wspieranie innowacyjności

Integracja partnerów gospodarczych i badawczych

Promocja polskiego rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczeg

W ramach swojej działalności KIB prowadzi działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową. Nasza oferta obejmuje zagadnienia o charakterze ogólnym jak i proinnowacyjnym. Dla członków Izby większość usług prowadzimy bezpłatnie. Koszt dla pozostałych podmiotów liczony jest zgodnie z cennikiem.

Celem tych usług jest dotarcie do jak najszerszego grona klientów z informacją. Członkowie Izby, a w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa są informowane o prawnych aspektach wykonywania działalności gospodarczej, dostępnych programach pomocy publicznej, targach, wystawach i innych wydarzeniach gospodarczych, zasadach inwestowania w krajach Unii Europejskiej.

Zakres usługi proinnowacyjnej obejmuje indywidualne konsultacje godzinowe oraz przygotowanie oferty technologicznej lub zapotrzebowania na technologię.

KIB świadczy usługę doradczą o charakterze ogólnym nie tylko do sektora przedsiębiorstw, ale także do jednostek naukowo-badawczych, do władz samorządowych oraz do osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą. Koszt realizacji usług liczony jest zgodnie z cennikiem.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl