PKBiPB: biopaliwa wśród kluczowych technologii zielonego transportu

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH „Biopaliwa wśród kluczowych technologii zielonego transportu” „Ograniczenie emisji CO2 osiągnięte dzięki wprowadzeniu pojazdów elektrycznych czy napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi nie wystarczy do osiągnięcia celów klimatycznych UE. (…) Rozwiązaniem są biopaliwa, które w 2050 roku mogą całkowicie zaspokajać pozostałą część popytu na paliwa w transporcie, poza energią elektryczną […]

7. Kongres Biogazu pod honorowym patronatem KIB

Krajowa Izba Biopaliw objęła patronatem siódmą edycję Kongresu Biogazu, który odbędzie się 15-16 grudnia 2022 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie. W tym roku hasłem jest „Biogaz – stabilne źródło energii w kryzysie energetycznym”. To największe w Polsce spotkanie branży biogazowej, organizowane przez Magazyn Biomasa, po raz kolejny zgromadzi przedstawicieli krajowego i europejskiego sektora […]

Relacja fotograficzna z XI Konferencji KIB 

Zapraszamy do galerii!

Relacja z Konferencji Krajowej Izby Biopaliw „Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania” 28-29 września 2022 r.

W dniach 28-29 września 2022 roku w hotelu Windsor w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim odbyła się XI edycja Konferencji Krajowej Izby Biopaliw „Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania”.  Wydarzenie otworzył uroczysty bankiet w dniu 28 września, podczas którego Prezes Zygmunt Gzyra wręczył w imieniu Stowarzyszenia pamiątkowe statuetki osobom wspierającym branżę biopaliwową. Swoje statuetki osobiście odebrali Posłowie na […]

KIB partnerem Advanced Biofuels Conference (ABC 2022) 13-15.09.2022 r., Sztokholm

Advanced Biofuels Conference to konferencja organizowana przez Szwedzkie Stowarzyszenie Bioenergii (Svebio). W jej programie znajdą się najnowsze osiągnięcia w polityce europejskiej i międzynarodowej, przejście systemu energetycznego na paliwa odnawialne, nowe technologie i partnerstwa. Siódma edycja konferencji zgromadzi wiodących interesariuszy światowego przemysłu biopaliwowego, uczestników rynku oraz ludzi aktywnych w rozwijaniu nowych projektów. Więcej informacji o konferencji […]

PSPO: Przerób rzepaku w Polsce utrzymuje się na szczytowym poziomie

KOMUNIKAT PRASOWY PSPO„Przerób rzepaku w Polsce utrzymuje się na szczytowym poziomie” Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerobiły w I półroczu 2022 roku łącznie 1 584 tys. ton rzepaku, a więc niemal dokładnie tyle samo, co w analogicznym okresie 2021 roku (1 591 tys. ton). W ujęciu sezonowym przerób rzepaku w sezonie 2021/2022 pozostał […]

Jednodniowy udział w XI Konferencji KIB

Dodaliśmy możliwość udziału w XI Konferencji KIB tylko w dniu 29 września 2022 r. Zgłoszenie Bankiet + konferencja | 28-29 września 2022 roku jest deklaracją wpłaty opłaty rejestracyjnej w wysokości 1 800 zł netto/osobę (na podstawie faktury proforma), która obejmuje:• uczestnictwo w uroczystym bankiecie w dniu 28 września;• uczestnictwo w części merytorycznej w dniu 29 […]

PKBiPB: przyjęta przez Rząd nowelizacja ustawy biopaliwowej to cios w producentów rzepaku

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH „Przyjęta przez Rząd nowelizacja ustawy biopaliwowej to cios w producentów rzepaku” Przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 2 sierpnia 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości może doprowadzić do praktycznego załamania opłacalności uprawy […]

Raport United States Department of Agriculture

Ukazał się raport Biofuels Annual przygotowany przez United States Department of Agriculture dotyczący produkcji etanolu w UE oraz spodziewanego wzrost konsumpcji w 2022 r. Z raportem można zapoznać się tutaj.

14 organizacji branżowych apeluje do Orlenu o zaangażowanie się w prace nad ustawą biopaliwową

14 organizacji  (m.in.: Krajowa Izba Biopaliw, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Izba Zbożowo-Paszowa, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw jako Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych) zwróciło się z apelem do prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. „Branża rolna i przetwórcza od lat tworzy […]