Razem brońmy rolnictwa i biopaliw!

Materiał informacyjny Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych Dlaczego ważna jest krajowa produkcja biopaliw? To bezpieczeństwo energetyczne Polska branża biopaliw już teraz zapewnia ilość paliw ciekłych odpowiadającą zużyciu przez ponad 1 mln samochodów osobowych rocznie! Stosowanie wytwarzanych w Polsce biopaliw w postaci tzw. biokomponentów tj. biodiesla w oleju napędowym oraz bioetanolu w benzynach zmniejsza naszą […]

XI edycja Konferencji Krajowej Izby Biopaliw – 28-29 września 2022

Szanowni Państwo, z wielką radością informujemy o XI już edycji Konferencji Krajowej Izby Biopaliw, która odbędzie się w dniach 28-29 września 2022 r. w Hotelu Windsor w Jachrance k/Warszawy. Szczegóły organizacyjne dotyczące programu oraz uczestnictwa będą się pojawiały na bieżąco na stronie wydarzenia, na którą już dziś serdecznie zapraszamy. Strona WWW

Walne Zebranie Członków KIB

W dniu 26 kwietnia odbyło się posiedzenie najwyższej władzy Stowarzyszenia, którą stanowi Walne Zebranie Członków KIB. Tradycyjnie już spotkanie służyło podsumowaniu minionego roku, zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego. Ze względu na kończącą się kadencję innych organów, czyli Zarządu i Komisji Rewizyjnej, była to także okazja do udzielenia absolutorium za lata 2018-2022. Walne Zebranie Członków wybrało […]

Nie zabraknie nam surowców – Adam Stępień dla PAP

Adam Stępień udzielił wywiadu Annie Bytniewskiej z Polskiej Agencji Prasowej, podkreślając, że w kraju nie zabraknie surowców do produkcji biopaliw i żywności. Nie zabraknie nam surowców rolnych do produkcji biopaliw, jak i żywności czy pasz – zapewnia w rozmowie z PAP dyrektor Krajowej Izby Biopaliw Adam Stępień. Dodaje, że biopaliwa mogą wspierać uniezależnienie Polski od […]

KRIR członkiem Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych!

Krajowa Rada Izb Rolniczych dołączyła oficjalnie do grona członków Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych! 12 kwietnia 2022 r. w siedzibie KRIR w Parzniewie podpisany został stosowny list intencyjny, na podstawie którego organizacje rolnicze i branżowe tworzące Koalicję zobowiązują się do współdziałania w zakresie promocji produkcji i wykorzystania biopaliw produkowanych z surowców rolnych. Po formalnym […]

Życzenia Wielkanocne 2022

Podsumowanie statystyk dot. OZE w 2021 roku w UE

EurObserv’ER przygotował doroczny raport „The state of renewable energies in Europe”, prezentujący najważniejsze statystki z obszaru OZE za 2021 rok, a w nich: Całkowite zużycie OZE w transporcie – 16 250,9 ktoe, w tym w Polsce – 1039,5 ktoe Zatrudnienie w sektorze biopaliw to 141 600 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, z czego 17 900 […]

AT Agrar – Technik Członkiem Wspierającym KIB

Mamy przyjemność poinformować, że spółka AT Agrar – Technik została Członkiem Wspierającym Krajowej Izby Biopaliw. AT Agrar-Technik to działająca na całym świecie firma inżynierska oferująca pełen zakres usług dla przemysłu oleochemicznego. Firma realizuje projekty przemysłowe o różnej wielkości i złożoności od koncepcji do realizacji (inżynieria, zakupy i budownictwo). Podstawowym celem technologii AT jest maksymalizacja wydajności […]

Odpowiedź KIB na artykuł Tomasza Ulanowskiego z Wyborcza.pl na temat amerykańskiego bioetanolu

Warszawa,  23 lutego 2022 r.   Oświadczenie Krajowej Izby Biopaliw w odpowiedzi na artykuł redaktora Tomasz Ulanowskiego z Wyborcza.pl na temat amerykańskiego bioetanolu   15 lutego 2022 r. w serwisie internetowym Gazeta.pl opublikowany został artykuł autorstwa Tomasza Ulanowskiego pt. „Amerykańskie biopaliwo z kukurydzy prowokuje większą emisję węgla do atmosfery niż benzyna”. Publikacja ta, stanowiąca przedruk opublikowanego […]

Grupa Wyszehradzka o opodatkowaniu energii

Na stronie internetowej Let’s clear the air – serwisie krajów Grupy Wyszehradzkiej promującym wykorzystanie niskoemisyjnych paliw do dekarbonizacji transportu, opublikowane zostało oświadczenie w sprawie opodatkowania energii w transporcie. Treść oświadczenia poniżej: W kierunku równych szans w zakresie opodatkowania energii w transporcie Stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej Unia Europejska wyznaczyła ambitne cele ekologiczne we wszystkich dziedzinach gospodarki, w […]