Aktualności

Wprowadzenie benzyny E10 -Q&A-

Podstawowe informacje dotyczące wprowadzenia E10 do wykorzystania w komunikacji zewnętrznej 

 

 

 1. Na czym polega obecna zmiana przepisów?

Wdrożenie benzyny silnikowej E10 polega na zmianie przepisów w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, poprzez określenie nowego poziomu obligatoryjnego blendingu dla benzyn silnikowych o kodzie CN 2710 12 45 – 5,3%, jednocześnie uszczegóławiając, że 4,59% powinno zostać zrealizowane bioetanolem. Obligatoryjny blending jest obowiązkiem nałożonym na podmioty zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, do wprowadzenia w ciągu roku kalendarzowego do sprzedawanych na rynku paliw pewnej ilości biokomponentów. Ww. przepis oznacza więc, iż producenci i importerzy paliw w ciągu roku kalendarzowego muszą wprowadzić do sprzedawanych przez siebie paliw biokomponenty w ilości odpowiadającej co najmniej 5,3% sprzedawanych paliw, z czego 4,59% będzie realizowane poprzez dodanie bioetanolu.

 1. W jakich krajach już stosuje się benzynę silnikową E10?

Poniższe kraje wprowadziły już paliwo E10. 

Polska będzie 18 krajem w UE (plus Wielka Brytania i Norwegia), który wprowadzi E10 (https://www.epure.org/news/more-eu-countries-adopt-e10-fuel-blend-with-renewable-ethanol-to-reduce-emissions/);

 1. Austria
 2. Belgia
 3. Bułgaria
 4. Dania
 5. Estonia
 6. Finlandia – https://www.aut.fi/tieliikenne/polttoaineet_ja_kayttovoimat/bensiini/e10-bensiini/soveltuvuus_henkiloautoihin
 7. Francjahttps://www-bioethanolcarburant-com.translate.goog/carburant-sp95-e10/?_x_tr_sl=fr&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=wapp https://www.bioethanolcarburant.com/comment-rouler-au-superethanol-e85/compatibilite-de-mon-vehicule/
 8. Holandia https://www.e10check.nl/
 9. Hiszpania https://energia.gob.es/Gasolinas/Paginas/tipos-gasolina.aspx
 10. Irlandia
 11. Litwa
 12. Łotwa
 13. Luksemburg
 14. Niemcy https://www.dat.de/e10/
 15. Rumunia
 16. Słowacja – korzystają z raportu https://www.acea.auto/files/E10_petrol_fuel-vehicle_compatibility_list-2021_update.pdf
 17. Węgry
 18. Wielka Brytania https://www.gov.uk/check-vehicle-e10-petrol
 1. Jaki jest termin wejścia w życie przepisu wprowadzającego obligatoryjny blending dla benzyn silnikowych o kodzie CN 2710 12 45, tj. E10?

Zgodnie z procedowanym przez Ministerstwo Rolnictwa projektem ustawy, która przewiduje także wspomniane powyżej zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, przepisy wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2024 r. 

 1. Po wprowadzeniu E10 o ile zwiększy się cena litra benzyny?

Zgodnie z szacunkami koszt wprowadzenia E10 w przeliczeniu na litr wynosi około 2,5 gr.

Należy jednak zaznaczyć, iż koszt niewprowadzenia E10 (czyli koszt alternatywny) jest wyższy
i wynosi nawet ok 8 gr. na litrze.  Bez wprowadzenia E10 przedsiębiorstwa realizujące NCW zmuszone byłyby do zastosowania innych instrumentów realizacji, które, jak wskazano wyżej są droższe.

 1. Po wprowadzeniu E10 o ile wzrośnie zapotrzebowanie na surowce rolne oraz zapotrzebowanie na biokomponenty?

Z informacji udostępnionych przez Krajową Izbę Biopaliw wynika, że wprowadzenie E10 poprzez podniesienie obowiązku w zakresie obligatoryjnego blendingu zwiększy zapotrzebowanie na bioetanol  w ilości ok. 200 tys. m3, co jednocześnie zwiększy popyt na zboża (głównie kukurydzę) w ilości co najmniej 500 tys. ton. Ilości te będą mogły być dostarczone przez polskich rolników oraz polskich producentów bioetanolu.

 1. Czy wszystkie samochody osobowe będą mogły być tankowane paliwem E10 bez problemów?

Według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego średni wiek samochodu osobowego
w 2020 roku wynosił 14,3 roku. Znaczna większość pojazdów osobowych z silnikiem o zapłonie iskrowym wyprodukowanych po 1 stycznia 2010 r. jest przystosowania do stosowania benzyn silnikowych E10. Informację czy dany pojazd można tankować benzyną E10 można znaleźć
w karcie samochodu oraz na korku wlewu paliwa. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA opracowało raport dotyczący kompatybilności samochodów różnych marek i modeli względem używania benzyny E10. Który jest dostępny na stronie: https://www.acea.auto/files/E10_petrol_fuel-vehicle_compatibility_list-2021_update.pdf.

MKiŚ nosi się z zamiarem zlecenia wykonania na potrzeby kierowców przeglądarki, w której będzie można sprawdzić kompatybilność samochodów danej marki z danego rocznika.

 1. Skąd kierowca będzie wiedział, czy tankuje E10?

Zgodnie z zgodnie z art. 9ca ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315, 1576, 1967, 2411, 2687), przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych na stacjach paliwowych oraz stacjach zakładowych są obowiązani do oznakowania pistoletów wydawczych i dystrybutorów w sposób określający rodzaj wydawanego paliwa ciekłego. Sposób oznakowania, formułowania i udostępniania informacji o rodzaju paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego na terenie placówki handlowej prowadzącej sprzedaż pojazdów silnikowych został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu informowania o rodzaju paliwa ciekłego wykorzystywanego do napędu pojazdu samochodowego oraz oznakowania miejsc tankowania pojazdu samochodowego takim paliwem (Dz. U. 2021 poz. 1738).

Zgodnie z ww. przepisami na dystrybutorze paliwa na stacji benzynowej musi znajdować się niżej przedstawione oznakowanie w formie naklejki: tj. oznaczenie E10 w czarnym okręgu.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl