Aktualności

Relacja z Akademii KIB „Europejskie i krajowe uwarunkowania legislacyjne dla biometanu” 22-23 kwietnia 2024 r.

W dniach 22-23 kwietnia 2024 r. w Jachrance w ramach Akademii KIB zorganizowaliśmy szkolenie pt. „Europejskie i krajowe uwarunkowania legislacyjne dla biometanu” poświęcone szczegółowemu omówieniu obowiązujących i planowanych regulacji prawnych determinujących funkcjonowanie i dalszy rozwój sektora biometanowego w Polsce wraz z wprowadzeniem do procesu inwestycyjnego w instalacje biometanowe.

W trakcie pierwszego dnia szkoleniowego Prezes Zarządu KIB Zygmunt Gzyra przedstawił horyzontalne cele oraz zakres pakietu KE „Fit for 55” oraz szczegółowe rozwiązania w odniesieniu do dalszej ścieżki dekarbonizacji transportu ustalonej w ramach dyrektywy RED III. Następnie Dyrektor Generalny KIB Adam Stępień nakreślił perspektywy rynkowe stojące przed zielonym wodorem i e-paliwami wytwarzanymi z biometanu w transporcie lotniczym i żegludze morskiej w kontekście celów rozporządzeń przyjętych przez KE promujących SAF oraz nakładających cele redukcyjne na armatorów statków. W kolejnym module poświęconemu zrównoważonemu rozwojowi Adam Stępień omówił wymogi redukcyjne oraz promowane surowce do produkcji biometanu z perspektywy krajowej legislacji oraz zrewidowanego w ostatnim czasie Załącznika IX dyrektywy REDII. Szczegółowe informacje dotyczące ścieżki certyfikacji biometanu w ramach KZR-ów przedstawiła Elżbieta Jarosławska-Deja z Bureau Veritas Polska. Owocny w merytorykę dzień dopełniła kolacja integracyjna, podczas której uczestnicy szkolenia przy wspaniałej kuchni hotelu Windsor kontynuowali dyskusje z prelegentami w zakresie poruszonych tematów.

Drugi dzień szkolenia zdominował Tomasz Pańczyszyn, radca w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przedstawiając kolejno szczegółowe uregulowania prawne dotyczące biometanu z perspektywy ustawy OZE i pozostałych aktów prawodawstwa krajowego, zasady przyznawania pomocy publicznej na inwestycje i produkcję biometanu oraz przyjęty niedawno tzw. pakiet gazowy, który otwiera kolejne perspektywy europejskie przed biometanowniami.

Cieszy nas fakt, że nasze szkolenie zgromadziło przedstawicieli wiodących firm w Polsce zainteresowanych rozwojem produkcji biometanu w ramach własnego portfolio inwestycyjnego. Żywa, konstruktywna dyskusja w poszczególnych tematach omówionych przez prelegentów i merytoryczna atmosfera wydarzenia z pewnością motywują do wysiłku organizacyjnego i pracy nad kolejnymi wydarzeniami w ramach Akademii KIB, na które już teraz serdecznie zapraszamy!

 

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl