„Fit for 55 w transporcie”

Szczegółowe omówienie pakietu KE i analiza praktycznych implikacji na poszczególne sektory, w tym transportowy, motoryzacyjny, paliwowy i biopaliwowy.