Aktualności

„Fit for 55 w transporcie”

„Fit for 55 w transporcie”

Szczegółowe omówienie pakietu KE i analiza praktycznych implikacji na poszczególne sektory, w tym transportowy, motoryzacyjny, paliwowy i biopaliwowy

  

15-16 stycznia 2024 r.

Mercure Wiązowna Brant
Ul. Równa 20, Majdan
05-462 Wiązowna, Polska
www.branthotel.pl

Nowoczesny, komfortowy hotel, położony w bezpośrednim sąsiedztwie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Odległość zaledwie 20 km od centrum Warszawy plasuje kompleks w czołówce najatrakcyjniejszych obiektów noclegowo-szkoleniowych stolicy.

Zakres merytoryczny

 • FIT FOR 55 – jakich obszarów działalności dotknie pakiet KE?
 • ESR: zmiany dot. wymaganej redukcji emisji gazów cieplarnianych
 • ETD: dyrektywa w sprawie opodatkowania energii
 • ETS: zmiany w Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji
 • REDIII: zmiany w dyrektywie w sprawie promowanie stosowania OZE
 • EURO6/EURO7, czyli co nowego wyzwania dla branży motoryzacyjnej
 • SAF: czy zrównoważone paliwa lotnicze mogą stanowić szansę dla branży „BIO” w Polsce?
 • FuelEU Maritime: plan UE na dekarbonizację sektora morskiego
  implementacja w/w przepisów unijnych do polskiego porządku prawnego. 

Zakres świadczeń

 • udział stacjonarny w 2-dniowym szkoleniu;
 • przerwy kawowe, 2 x lunch
 • materiały szkoleniowe
 • zakwaterowanie i nocleg w pokoju 1-osobowym;
 • udział w uroczystej kolacji integracyjnej;
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Do kogo skierowana jest oferta

Kadra zarządzająca i kierownicza:

 • spółek energetycznych
 • podmiotów paliwowych
 • wytwórców biokomponentów i producentów biopaliw ciekłych
 • firm z branży motoryzacyjnej
 • przedsiębiorstw sektora transportowego i logistycznego
 • przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego

dr ZYGMUNT GZYRA
Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw

ADAM STĘPIEŃ
Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw

mec. WOJCIECH KOTALA
Cabaj&Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

mec. ADRIAN BIAŁY
Cabaj&Kotala Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Cena regularna:
 • 2 349 zł netto + VAT / 1 osobę
 • Firmy członkowskie KIB: 10% zniżki
Limit uczestników
 • 25 osób

PONIEDŹIAŁEK, 15 STYCZNIA 2024:

14:00 – 15:00    Zameldowanie w hotelu i powitalny lunch
15:00 – 16:30     Moduł I

FIT FOR 55 – cele horyzontalne, jakich obszarów działalności dotknie pakiet, harmonogram wdrożenia

Wojciech Kotala

ESR: zmiany dotyczące wymaganej redukcji emisji gazów cieplarnianych
NCW vs. NCR – jak zmiany prawa unijnego mogą wpłynąć na krajowe regulacje?
nowe poziomy ograniczenia emisji – jak duże przyspieszenie w „zazielenianiu” transportu jest przewidywane?

Adrian Biały

16:30 – 17:00    Przerwa kawowa
17:00 – 18:30    Moduł II

REDIII: zmiany w dyrektywie w sprawie promowanie stosowania OZE 

– Zygmunt Gzyra

SAF: czy zrównoważone paliwa lotnicze mogą stanowić szansę dla branży „BIO” w Polsce?

– Adam Stępień

19:00 – 22:00    Uroczysta kolacja integracyjna

 

WTOREK, 16 stycznia 2023:

09:30 – 11:00      Moduł III

EU ETS: zmiany w Europejskim Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji:

rozszerzenie systemu na nowe sektory transportu (np. transport drogowy, przewozy morskie) – skutki praktyczne dla cen paliw

stopniowa likwidacja „darmowych uprawnień” dla wybranych sektorów

podaż uprawnień do emisji – czy będzie trudniej je nabyć?

Społeczny Fundusz Klimatyczny – łagodzenie społecznych kosztów ekologii w praktyce

– Wojciech Kotala / Adrian Biały 

ETD: dyrektywa w sprawie opodatkowania energii:

nowa filozofia ustalania stawek akcyzy od paliw wykorzystywanych w transporcie

jak zmieni się wysokość podatków dla poszczególnych rodzajów paliw?

wpływ na sektor transportowy – czy paliwa wysokoemisyjne szybko znikną z rynku?

– Wojciech Kotala / Adrian Biały 

11:00 – 11:30      Przerwa kawowa
11:30 – 13:30      Moduł IV

Zmiany dla branży motoryzacyjnej:

nowe normy emisji spalin (EURO 6, EURO 7)

zakaz rejestracji nowych samochodów osobowych innych niż zeroemisyjne – kiedy ostatecznie wejdzie w życie? Czy są odstępstwa?

– Wojciech Kotala / Adrian Biały  

FuelEU Maritime: plan UE na dekarbonizację sektora morskiego

– Adam Stępień

Implementacja przepisów unijnych FF55 do polskiego porządku prawnego:

konieczne obszary działania – w jakim zakresie wystarczające są same regulacje UE, a w jakim trzeba zmienić krajowe ustawy?

możliwy kalendarz wprowadzania zmian z polskiej perspektywy

na ile przepisy krajowe będą się mogły ostatecznie różnić od regulacji unijnych?

– Wojciech Kotala / Adrian Biały

13:00 – 14:00      Lunch
14:00    Zakończenie szkolenia

Osoba kontaktowa:

Sonia Kamińska 
Dyrektor ds. Administracji i Promocji

tel. kom.   +48 661 301 975

e-mail:       akademia@kib.pl

       

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl