PSPO: Przerób rzepaku w Polsce utrzymuje się na szczytowym poziomie

KOMUNIKAT PRASOWY PSPO„Przerób rzepaku w Polsce utrzymuje się na szczytowym poziomie” Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerobiły w I półroczu 2022 roku łącznie 1 584 tys. ton rzepaku, a więc niemal dokładnie tyle samo, co w analogicznym okresie 2021 roku (1 591 tys. ton). W ujęciu sezonowym przerób rzepaku w sezonie 2021/2022 pozostał […]

PKBiPB: przyjęta przez Rząd nowelizacja ustawy biopaliwowej to cios w producentów rzepaku

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH „Przyjęta przez Rząd nowelizacja ustawy biopaliwowej to cios w producentów rzepaku” Przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 2 sierpnia 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości może doprowadzić do praktycznego załamania opłacalności uprawy […]

14 organizacji branżowych apeluje do Orlenu o zaangażowanie się w prace nad ustawą biopaliwową

14 organizacji  (m.in.: Krajowa Izba Biopaliw, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Izba Zbożowo-Paszowa, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw jako Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych) zwróciło się z apelem do prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. „Branża rolna i przetwórcza od lat tworzy […]

Razem brońmy rolnictwa i biopaliw!

Materiał informacyjny Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych Dlaczego ważna jest krajowa produkcja biopaliw? To bezpieczeństwo energetyczne Polska branża biopaliw już teraz zapewnia ilość paliw ciekłych odpowiadającą zużyciu przez ponad 1 mln samochodów osobowych rocznie! Stosowanie wytwarzanych w Polsce biopaliw w postaci tzw. biokomponentów tj. biodiesla w oleju napędowym oraz bioetanolu w benzynach zmniejsza naszą […]

KRIR członkiem Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych!

Krajowa Rada Izb Rolniczych dołączyła oficjalnie do grona członków Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych! 12 kwietnia 2022 r. w siedzibie KRIR w Parzniewie podpisany został stosowny list intencyjny, na podstawie którego organizacje rolnicze i branżowe tworzące Koalicję zobowiązują się do współdziałania w zakresie promocji produkcji i wykorzystania biopaliw produkowanych z surowców rolnych. Po formalnym […]

Komunikat PKBiPB: istotne znaczenie biopaliw w PEP 2040

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH „PEP 2040 wskazuje, że biopaliwa są ważnym elementem krajowej strategii energetycznej” Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych pozytywnie ocenia literalne wskazanie roli, jaką mają do odegrania biokomponenty i biopaliwa ciekłe w krajowej strategii energetycznej, zarówno w odniesieniu do konieczności ograniczenia emisyjności, a także zmniejszenia uzależnienia od importu […]

Komunikat Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych nt. roli biopaliw w RED2 i EZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY „Biopaliwa z surowców rolnych mają do odegrania istotną rolę w realizacji nie tylko celów nowej dyrektywy RED2, ale i całej strategii Europejskiego Zielonego Ładu” 20 listopada br. Komisja Europejska opublikowała projekt aktu delegowanego doprecyzowującego zakres tzw. „zielonych inwestycji” w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. […]

Konsultacje mapy drogowej rewizji RED2

21 września zakończyły się konsultacje mapy drogowej rewizji dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych RED2. Konsultacje skupiały się na analizie, w jakim stopniu unijne przepisy dotyczące OZE mogą przyczynić się do osiągnięcia ambitnych celów UE w dziedzinie klimatu oraz w jaki sposób można przyspieszyć przejście na bardziej zintegrowany system energetyczny, jak określono […]

Koalicja o planie KE dot. gospodarki o obiegu zamkniętym

Opinia Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych na temat nowego planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym 11 marca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystej i bardziej konkurencyjnej Europy” (COM(2020) 98 […]

Komunikat Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych nt. krajowej produkcji biokomponentów w 2019 roku

KOMUNIKAT PRASOWY „W 2019 roku wzrosła krajowa produkcja biokomponentów, a wraz z nią znaczenie sektora dla utrzymania opłacalności rolnictwa w Polsce oraz całej gospodarki” Krajowa produkcja biokomponentów zanotowała w 2019 roku kolejny wzrost, co znajduje swoje bezpośrednie przełożenie na zwiększony i stabilny popyt na surowce rolne, generuje produkcję pasz białkowych oraz miejsca pracy. Zgodnie z […]