PKBiPB: Biopaliwa w Polsce z nowym impulsem rozwoju

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH„Biopaliwa w Polsce z nowym impulsem rozwoju” 26 maja 2023 rok Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. Przygotowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulacja nie tylko jednak wychodzi naprzeciw konieczności wspierania rozwoju biogazowni rolniczych, ale […]

PKBiPB: Biopaliwowa piątka dla rolnictwa

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH Biopaliwowa piątka dla rolnictwa W nawiązaniu do dyskusji oraz ustaleń Okrągłego Stołu Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w dniu 29 marca 2023 r. Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych z nadzieją na faktyczną realizację podjętych uzgodnień przyjmuje deklarację Wicepremiera Henryka Kowalczyka dotyczącą nowelizacji do końca […]

PKBiPB: Zbożowcy murem za biopaliwami!

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH Zbożowcy murem za biopaliwami! Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych oficjalnie przystąpił do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych! Jest to już kolejna organizacja rolnicza, która formalnie dołączyła do grona koalicjantów, dzięki czemu biopaliwowy alians współtworzy już 12 związków i stowarzyszeń branżowych reprezentujących wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego biopaliw […]

PKBiPB: Polska Federacja Rolna i Spółdzielnia Grup „Polski Rzepak i Zboża” dołączają do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych!

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH Polska Federacja Rolna i Spółdzielnia Grup „Polski Rzepak i Zboża” dołączają do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych! Polska Federacja Rolna oraz Spółdzielnia Grup Producentów Rzepaku i Zbóż „Polski Rzepak i Zboża” formalnie dołączyły do grona organizacji rolniczych i branżowych skupionych w Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz […]

PKBiPB: Polska Federacja Rolna i Spółdzielnia Grup „Polski Rzepak i Zboża” dołączają do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych!

KOMUNIKAT PRASOWYPOLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH Polska Federacja Rolna i Spółdzielnia Grup „Polski Rzepak i Zboża” dołączają do Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych! Polska Federacja Rolna oraz Spółdzielnia Grup Producentów Rzepaku i Zbóż „Polski Rzepak i Zboża” formalnie dołączyły do grona organizacji rolniczych i branżowych skupionych w Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych! […]

PKBiPB: biopaliwa wśród kluczowych technologii zielonego transportu

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH „Biopaliwa wśród kluczowych technologii zielonego transportu” „Ograniczenie emisji CO2 osiągnięte dzięki wprowadzeniu pojazdów elektrycznych czy napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi nie wystarczy do osiągnięcia celów klimatycznych UE. (…) Rozwiązaniem są biopaliwa, które w 2050 roku mogą całkowicie zaspokajać pozostałą część popytu na paliwa w transporcie, poza energią elektryczną […]

PSPO: Przerób rzepaku w Polsce utrzymuje się na szczytowym poziomie

KOMUNIKAT PRASOWY PSPO„Przerób rzepaku w Polsce utrzymuje się na szczytowym poziomie” Zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie przerobiły w I półroczu 2022 roku łącznie 1 584 tys. ton rzepaku, a więc niemal dokładnie tyle samo, co w analogicznym okresie 2021 roku (1 591 tys. ton). W ujęciu sezonowym przerób rzepaku w sezonie 2021/2022 pozostał […]

PKBiPB: przyjęta przez Rząd nowelizacja ustawy biopaliwowej to cios w producentów rzepaku

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH „Przyjęta przez Rząd nowelizacja ustawy biopaliwowej to cios w producentów rzepaku” Przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 2 sierpnia 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości może doprowadzić do praktycznego załamania opłacalności uprawy […]

14 organizacji branżowych apeluje do Orlenu o zaangażowanie się w prace nad ustawą biopaliwową

14 organizacji  (m.in.: Krajowa Izba Biopaliw, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku, Krajowa Federacja Producentów Zbóż, Izba Zbożowo-Paszowa, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw jako Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych) zwróciło się z apelem do prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. „Branża rolna i przetwórcza od lat tworzy […]

Razem brońmy rolnictwa i biopaliw!

Materiał informacyjny Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych Dlaczego ważna jest krajowa produkcja biopaliw? To bezpieczeństwo energetyczne Polska branża biopaliw już teraz zapewnia ilość paliw ciekłych odpowiadającą zużyciu przez ponad 1 mln samochodów osobowych rocznie! Stosowanie wytwarzanych w Polsce biopaliw w postaci tzw. biokomponentów tj. biodiesla w oleju napędowym oraz bioetanolu w benzynach zmniejsza naszą […]