Komunikat PKBiPB: istotne znaczenie biopaliw w PEP 2040

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH „PEP 2040 wskazuje, że biopaliwa są ważnym elementem krajowej strategii energetycznej” Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych pozytywnie ocenia literalne wskazanie roli, jaką mają do odegrania biokomponenty i biopaliwa ciekłe w krajowej strategii energetycznej, zarówno w odniesieniu do konieczności ograniczenia emisyjności, a także zmniejszenia uzależnienia od importu […]