Aktualności

Głos Koalicji w konsultacjach rewizji dyrektywy ws. opodatkowania energii

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych wypowiedziała się w oficjalnych konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących oceny skutków rewizji dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (ETD – Energy Taxation Directive), podkreślając, że nowa odsłona dyrektywy ETD, aby móc sprostać wyzwaniom Europejskiego Zielonego Ładu:

  • musi zostać dostosowana do wszelkich modyfikacji ścieżek i opcji dla rozwoju sektora OZE zastosowanych w poszczególnych państwach członkowskich w ramach implementacji dyrektywy RED2 oraz kontynuacji po 2020 roku realizacji celu redukcyjnego dyrektywy FQD;
  • powinna być neutralna pod względem technologicznym tj. wprost preferować odnawialne źródła energii niezależnie do ich prawnej taksonomii, ale realnej efektywności środowiskowej, miarą której jest poziom ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie nie bez znaczenia tak jak obecnie powinien być wpływ produkcji oraz wykorzystania danego nośnika odnawialnego na lokalną społeczność i gospodarkę. Innymi słowy, jeśli produkcja energii odnawialnej sprawdza się w danym kraju członkowskim tak pod względem środowiskowym, ale jednocześnie społeczno-ekonomicznym dyrektywa powinna umożliwiać odpowiednią stymulację tego konkretnego kierunku OZE;
  • musi być racjonalna tak pod względem ambicji, jak i faktycznych możliwości osiągnięcia rezultatów, szczególnie w perspektywie najbliższej dekady, co można byłoby odnieść do praktyki poprzez wprowadzenie systemów pośrednich przewidujących czasowe wyższe upusty podatkowe (niż wynikałoby to z udziału OZE w danym miksie energetycznym) w celu przyzwyczajenia konsumentów do nowych, relatywnie innowacyjnych dla danego rynku rozwiązań energetycznych. Przykładem na takie działanie jest możliwość ustanowenia przez dany kraj UE preferencji dla wyższych mieszanek biokomponentów (np. B30, E20, E85) przewyższających poziom preferencji, jaki wynikałby z redukcji emisji GHG dzięki udziałowi biodiesla lub bioetanolu, a pomniejszony o niższą ich energetyczność.

Stanowisko Koalicji zostało również przekazane Ministerstwu Finansów z nadzieją, że zostanie uwzględnione w kształtowaniu stanowiska Polski na forum Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl