Życzenia Wielkanocne od KIB

Głos Koalicji w konsultacjach rewizji dyrektywy ws. opodatkowania energii

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych wypowiedziała się w oficjalnych konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących oceny skutków rewizji dyrektywy w sprawie opodatkowania energii (ETD – Energy Taxation Directive), podkreślając, że nowa odsłona dyrektywy ETD, aby móc sprostać wyzwaniom Europejskiego Zielonego Ładu: musi zostać dostosowana do wszelkich modyfikacji ścieżek i opcji dla rozwoju sektora OZE zastosowanych w […]