Aktualności

Rynek paliw ciekłych: przygotowania do uruchomienia Platformy Paliwowej

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) we współpracy z URE planuje w drugim kwartale 2023 r. uruchomienie Platformy Paliwowej (PP) – systemu teleinformatycznego, który ma usprawnić przepływ informacji pomiędzy organami administracji publicznej a przedsiębiorcami realizującymi obowiązki informacyjne i sprawozdawcze.

Po startowym uruchomieniu systemu Platforma Paliwowa wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, przywozem, wywozem, obrotem (wewnętrznym i zewnętrznym), magazynowaniem i przeładunkiem paliw, składające sprawozdania w oparciu o: 

  • ustawę Prawo Energetyczne (art. 4ba, art. 43d, art. 43e oraz art. 43f); 
  • ustawę o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym; 

zobowiązane będą do realizacji sprawozdawczości w oparciu o system IT Platforma Paliwowa.

Jeśli Platforma Paliwowa zostanie uruchomiona wcześniej niż 1 lipca 2023 r., przedsiębiorcy będą mieli dowolność co do formy składania sprawozdań i informacji. Od 1 lipca br. wszystkie obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wykonywane przez przedsiębiorstwa paliwowe będą realizowane wyłącznie poprzez Platformę Paliwową, prowadzoną przez RARS.

Więcej informacji na stronie URE lub bezpośrednio na stronie RARS.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl