Rynek paliw ciekłych: przygotowania do uruchomienia Platformy Paliwowej

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) we współpracy z URE planuje w drugim kwartale 2023 r. uruchomienie Platformy Paliwowej (PP) – systemu teleinformatycznego, który ma usprawnić przepływ informacji pomiędzy organami administracji publicznej a przedsiębiorcami realizującymi obowiązki informacyjne i sprawozdawcze. Po startowym uruchomieniu systemu Platforma Paliwowa wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, przywozem, wywozem, obrotem (wewnętrznym i zewnętrznym), […]