Aktualności

Podsumowanie statystyk dot. OZE w 2021 roku w UE

EurObserv’ER przygotował doroczny raport „The state of renewable energies in Europe”, prezentujący najważniejsze statystki z obszaru OZE za 2021 rok, a w nich:

  • Całkowite zużycie OZE w transporcie – 16 250,9 ktoe, w tym w Polsce – 1039,5 ktoe
  • Zatrudnienie w sektorze biopaliw to 141 600 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, z czego 17 900 przypada na Polskę (trzecie miejsce w wielkości zatrudnienia w tym obszarze, zaraz po Francji i Rumunii)
  • Środki publiczne wydatkowane na badania i rozwój w polskim sektorze biopaliw to równowartość 2,4 mln EUR.
  • Wiele innych ciekawych statystyk.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl