Raport ,,Przemysł i handel naftowy 2022”

Ukazał się raport Przemysł i Handel Naftowy przygotowany przez POPiHN ukazujący globalne spojrzenie na przemysł i handel naftowy w 2022 r.  Z raportem można zapoznać się tutaj.

Raport „Zielony Transport. Stan obecny i perspektywy”

  Raport można pobrać tutaj.

Biopaliwo B75 szansą na rozwój polskiego rolnictwa i transportu

Opracowanie przedstawia efekty badań związanych z zastosowaniem biopaliwa B75 do zasilania silników o zapłonie samoczynnym, które może być wykorzystywane m.in. w transporcie i w rolnictwie. Biopaliwo skomponowane jest na bazie estrów etylowych wyższych kwasów tłuszczowych wytworzonych z oleju rzepakowego oraz odpadowych tłuszczów roślinnych w procesie transestryfikacji z bioetanolem i odwodnionego bioetanolu, z dodatkiem standardowego oleju […]

Raport United States Department of Agriculture

Ukazał się raport Biofuels Annual przygotowany przez United States Department of Agriculture dotyczący produkcji etanolu w UE oraz spodziewanego wzrost konsumpcji w 2022 r. Z raportem można zapoznać się tutaj.

Podsumowanie statystyk dot. OZE w 2021 roku w UE

EurObserv’ER przygotował doroczny raport „The state of renewable energies in Europe”, prezentujący najważniejsze statystki z obszaru OZE za 2021 rok, a w nich: Całkowite zużycie OZE w transporcie – 16 250,9 ktoe, w tym w Polsce – 1039,5 ktoe Zatrudnienie w sektorze biopaliw to 141 600 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, z czego 17 900 […]

Energia odnawialna 2021 wg IEA

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency – IEA) opublikowała raport pt. „Renewables 2021. Analysis and forecast to 2026” podsumowujący status odnawialnych źródeł energii w 2021 roku i prezentujący perspektywy do 2026 roku. Z najważniejszych obszarów, które analizowano: Pomimo rosnących cen zaangażowanie fotowoltaiki i energii wiatrowej będzie rosło szybciej niż w ostatnim 5-leciu; Produkcja ciepła z […]

Polska z największym zatrudnieniem w sektorze biopaliw w UE w 2020 r.

IRENA opublikowała tradycyjny raport “Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2021” dotyczący zatrudnienia w OZE. Najważniejsze ustalenia są następujące: Globalnie sektor OZE to 12 mln miejsc pracy w 2020 r., wzrost o 0,5 mln w stosunku do roku poprzedniego – pomimo pandemii; Biopaliwa, drugim, po fotowoltaice, sektorem z największą liczbą miejsc pracy. Wynik 2,4 mln […]

EurObserv’ER o OZE w transporcie

EurObserv’ER opublikował doroczny raport „Renewable energy in transport barometer” prezentujący informacje na temat zaangażowania energii odnawialnej w transporcie na przestrzeni lat 2019-2020. Wśród prezentowanych danych znajdują się m.in. następujące informacje: generalnie w UE odnotowano spadek wykorzystania biopaliw w transporcie w wys. 1,5%, związany ze zmniejszoną przez pandemię mobilnością i zapotrzebowaniem na energię w ogóle, ale […]

Raport „Current status of advanced biofuels demonstrations in Europe” ETIP Bioenergy

Raport EurObserv’ER „The state of renewable energies in Europe”

Zachęcamy do zapoznania się z raportem EurObserv’ER dotyczącym statusu energii odnawialnej w Europie w 2019 roku w odniesieniu do wskaźników produkcji energii, socjo-ekonomicznych, wpływu na zastąpienie paliw kopalnych i innowacyjności sektora. Na szczególną uwagę zasługuje informacja na temat wielkości zatrudnienia w branży OZE – Polska jest na pierwszym miejscu!