Aktualności

Mapa Drogowa dla Rozwoju Sektora Wodorowego w Europie

W ostatnich latach widać wyraźnie coraz większe zainteresowanie różnych sektorów gospodarki wodorem jako nośnikiem energii. Atrakcyjność wodoru wynika przede wszystkim potencjalnie z roli, jaką może on odegrać w procesach dekarbonizacyjnych gospodarki. Realizacja ambitnych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, jakie zawiera European Green Deal wymaga szerszego włączenia w procesy dywersyfikacyjne w obszarze energii wykorzystania tzw. „zielonego wodoru”.

Odnawialny wodór to nie tylko ten produkowany w procesie elektrolizy wody przy udziale energii elektrycznej z OZE, co powinno mieć swoje literalne odniesienie w przygotowywanej właśnie strategii UE w tej sprawie. Realną i ważną alternatywą dla tego typu procesów wytwarzania zielonego wodoru jest także jego pozyskanie metodami reformingu używając biogazu jako surowca. Ten sposób wytwarzanie biowodoru może w znacznym stopniu zadziałać stymulująco dla rozwoju rynku biometanu w Europie, w tym w Polsce, co również jest jednym z celów polityki UE w obszarze klimatu i energii.

Obecnie wodór stanowi mniej niż 1% całkowitego zużycia energii w Europie, jednak oczekuje się, że tzw. czysty „zielony” wodór odegra w najbliższych latach wręcz kluczową rolę w procesach dekarbonizacyjnych stając się jednym z filarów realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. W tym kontekście Komisja Europejska przygotowała propozycję mapy drogowej dla rozwoju sektora wodorowego w Europie tworzonej w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu Krajowa Izba Biopaliw wzięła aktywny udział we właśnie zakończonych konsultacjach publicznych i przesłała swoje stanowisko do KE. Łącznie swoje opinie z Polski, poza KIB, przedstawiło 5 instytucji Polski i wszystkie dostępne są na stronie KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12407-A-EU-hydrogen-strategy.

Zachęcamy do zapoznania się!

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl