Mapa Drogowa dla Rozwoju Sektora Wodorowego w Europie

W ostatnich latach widać wyraźnie coraz większe zainteresowanie różnych sektorów gospodarki wodorem jako nośnikiem energii. Atrakcyjność wodoru wynika przede wszystkim potencjalnie z roli, jaką może on odegrać w procesach dekarbonizacyjnych gospodarki. Realizacja ambitnych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, jakie zawiera European Green Deal wymaga szerszego włączenia w procesy dywersyfikacyjne w obszarze energii wykorzystania […]