Aktualności

Zapraszamy na World Bioenergy Forum

Krajowa Izba Biopaliw przy współpracy z World Bioenergy Association i Polską Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję World Bioenergy Forum 2018, która odbędzie się w dniu 5 grudnia br. w Katowicach, w bezpośredniej bliskości najważniejszego globalnego forum poświęconego światowej polityce klimatycznej, jakim jest 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24)

Podczas tej jednodniowej konferencji skupimy się na bioenergii jako największym źródle odnawialnej energii, któe odgrywa bezpośrednio niebagatelną rolę w osiąganiu celów w zakresie energii i klimatu przewidzianych np. w porozumieniu paryskim. Międzynarodowi eksperci, praktycy i środowiska naukowe będą prezentować i dyskutować na temat możliwości i wyzwań dla tego sektora w Polsce i na świecie. Będzie również okazja posłuchać przedstawicieli administracji państwowej, w tym delegatów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy Ministerstwa Energii.

Podczas wydarzenia odbędą się 4 sesje tematyczne:

  1. Polityka Klimatyczno – Energetyczna Polski
  2. Biomasa stała jako fundament polityki energetycznej i klimatycznej
  3. Biopaliwa ciekłe jako zrównoważony sposób dekarbonizacji w sektorze transportu
  4. Biogaz jako wszechstronne źródło energii do sprostania wyzwaniom energetycznym i środowiskowym

Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby zagwarantować sobie miejsce, należy zarejestrować się tutaj.

Konferencja odbywać się będzie 5 grudnia br. w hotelu Marriott Katowice City Center, w godz. 9-17.

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl