Aktualności

Webinarium – prezentacja „Białej Księgi Biometanu”

15 lipca 2020 r. obyło się webinarium zorganizowane Koalicję Na Rzecz Biometanu, które poświęcone było promocji dokumentu strategicznego jakim jest „Biała Księga Biometanu. Bariery rozwoju sektora biometanu w Polsce oraz proponowane rozwiązania”. Dokument ten stanowić ma branżową mapę drogową do rozwoju sektora biometanowego w Polsce.

W webinarium uczestniczyło 82 osoby, reprezentujące zarówno administrację publiczną (jak Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju), podmioty branżowe (jak Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., GAZ-SYSTEM SA, LOTOS S.A., PKN ORLEN, PGNIG S.A.) czy jednostki naukowe (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji oraz Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy). Szczególnie zadowalające dla Koalicji na Rzecz Biometanu ogromne zainteresowanie tematyką biometanu ze strony przedstawicieli administracji publicznej.

Webinarium rozpoczęło się od przywitania gości przez Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego Panią Sylwię Koch-Kopyszko oraz Prezesa Krajowej Izby Biopaliw – Zygmunta Gzyrę. Następnie uczestnicy webinarium mieli możliwość wysłuchania dwóch prezentacji: pierwszą dotyczącą ogólnych założeń oraz genezy postania Białej księgi wygłosiła Pani Izabela Samson-Bręk (Krajowa Izba Biopaliw). Drugą prezentację wygłosił Pan mecenas Maciej Szambelańczyk i dotyczyła ona najważniejszych problemów, które warunkują rozwój branży biometanu w Polsce oraz propozycji legislacyjnych zawartych w „Białej Księdze”.

Po wysłuchaniu obu prezentacji nastąpił czas na owocną dyskusję, w której wzięli udział między innymi przedstawiciele grupy LOTOS, Polskiej Spółki Gazownictwa czy PGNiG. W dyskusji wziął również udział Pan Tomasz Pańczyszyn, Naczelnik Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu Wyrażając swoje poparcie dla zainteresowania biometanu oraz inicjatywy, jaką jest „Biała Księga”. Pan Naczelnik zaprosił również wszystkich uczestników webinarium do uczestnictwa w grupie roboczej „Wykorzystanie biometanu do celów OZE w transporcie”, którą koordynuje Ministerstwo Klimatu. Podczas dyskusji chęć współpracy z Koalicją na Rzecz Biometanu wyraziła m.in. Pani Beata Wiszniewska reprezentująca Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej.

Wszystkie podmioty, które podobnie jak Koalicja na Rzecz Biometanu, zainteresowane są rozwojem rynku biometanu w Polsce, zapraszamy do współpracy!

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl