Aktualności

Seminarium „Green Hydrogen from renewable in Poland” pod patronatem KIB

Mamy przyjemność poinformować o Patronacie Honorowym KIB nad seminarium „Green Hydrogen from renewable in Poland”, które odbędzie się 20 sierpnia br. w formule on-line.

Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy, by zdefiniować główne bariery oraz możliwości implementacji technologii wodorowych w Polsce.

Strona wydarzenia ze szczegółowym opisem i agendą dostępna jest pod linkiem: https://cbepolska.pl/pl/green-hydrogen-from-renewable-in-poland.html?start=1

W gronie potwierdzonych prelegentów m.in. Izabela Samson-Bręk, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju KIB.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

  • Ramy regulacyjne – europejska strategia wodorowa oraz polskie założenia
  • Przykłady światowych wdrożeń – case studies
  • Technologie dla przemysłu wodorowego
  • Analiza kosztowa i efektywnościowa inwestycji wodorowych
  • Możliwości finansowania projektów
  • Wydajne przechowywanie i dystrybucja wodoru oraz zapewnienie elastyczności systemu ee


Do udziału zapraszamy:

  • Przemysł energetyczny, OZE, energochłonny i paliwowy
  • Przedstawicieli jednostek sektora publicznego
  • Dostawców rozwiązań i technologii
  • Firmy projektowo-inżynieryjne, doradcze oraz kancelarie prawne

Organizator:

CBE POLSKA

Maria Przekopowska, Kierownik Projektu
telefon: 790 235 236 lub 228 277 123
e-mail: Maria.Przekopowska@cbepolska.pl, biuro@cbepolska.pl

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl