Aktualności

Przedłużona ważność systemów certyfikacji

W dniu 10 sierpnia 2016 r. opublikowane zostały Decyzje Wykonawcze Komisji Europejskiej nr 2016/1361 i 2016/1362 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia systemu „International Sustainability and Carbon Certification” i programu „Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED” w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE (ISCC).

Decyzje wchodzą w życie następnego dnia po ich publikacji. Oznacza to, że w świetle polskich przepisów poświadczenia o spełnieniu kryteriów zrównoważonego rozwoju wydawane do poszczególnych partii biomasy od 11 sierpnia 2016 r. będą uznawane do krajowego celu biopaliwowego.

Decyzja wykonawcza nr 2016/1361 ws. ISCC

Decyzja wykonawcza nr 2016/1362 ws. EU RED

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl