Aktualności

Polsko-litewska misja dot. bioenergii

Krajowa Izba Biopaliw, we współpracy z World Bioenergy Association i litewskim Stowarzyszeniem Biomasy Energetycznej LITBIOMA, zorganizowała dniu 4 czerwca litewsko-polską misję poświęcona bioenergii pod egidą Ministerstwa Energetyki Republiki Litewskiej, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz Polsko-Litewskiej Izby Handlowej.

Uczestnicy Misji będą dzielili się doświadczeniami i prezentowali najnowocześniejsze technologie, a także omawiali wydarzenia rynkowe i polityczne. Udział w wydarzeniu wzięło blisko 60 delegatów z Litwy i Polski (burmistrzowie i politycy gminni, kierownicy przedsiębiorstw ciepłowniczych, producenci technologii i dostawcy biomasy), którzy dzielili się swoim doświadczeniem w drodze do niezależności energetycznej opartej na odnawialnych źródłach energii, jak i znalezienia sposobów wzajemnej pomocy w tym zakresie.

Była to doskonała okazja, by Polska i Litwa wymieniły się pozytywnymi doświadczeniami w zakresie rozwoju energii odnawialnej i efektywności energetycznej, a także platforma do dyskusji nad wspólnymi projektami w przyszłości.

Oprócz interesujących wystąpień liderów branży planowane są również wizyty studyjne w Foksitas – bioelektrociepłowni oraz „Grigeo Grigiskes” – grupie przedsiębiorstw przemysłu papierniczego i drzewnego.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl