Aktualności

Konferencja podsumowująca wyniki projektu PASZA PRO

5 czerwca w hotelu Court Park w Nysie odbyła się konferencja przedstawiająca wyniki projektu PASZA PRO, którego podstawą jest opracowanie technologii wykorzystania produktów ubocznych powstających przy produkcji etanolu z kukurydzy oraz przerobie zbóż na mąkę. Z założenia produkty te ze względu na skład chemiczny mogą być cenną paszą dla zwierząt lub mogą być wykorzystane do produkcji innych cennych surowców paszowych i przemysłowych.

Dyrektor Generalny KIB Adam Stępień otworzył konferencję, a następnie jej merytoryczną część, przedstawiając pierwszą prezentację, w której nakreślił sytuację na rynku bioetanolu związaną z wysokobiałkowymi komponentami paszowymi. Panel pierwszy konferencji dotyczył opracowania metod konserwacji krótko i długoterminowej wilgotnej mieszanki paszowej, za który odpowiedzialny był lider projektu – producent bioetanolu i etanolu wytwarzanego z ziarna kukurydzy – firma Bioagra S.A. Przebieg tych badań przedstawiła Aleksandra Rzepczyk.

Następnie wyniki drugiej części procesu badawczego – określenia przydatności żywieniowej wilgotnej mieszanki w żywieniu trzody chlewnej, krów mlecznych oraz bydła opasowego, przedstawił koordynator tych zadań badawczych – dr hab. Andrzej Łozicki, prof. SGGW. Badania na zwierzętach potwierdziły, że uzyskana pasza charakteryzuje się wysoką wartością pokarmową i odżywczą.

Panel drugi, obejmował wystąpienie prof. dr hab. Janusza Zawadzkiego, który omówił wyniki badań dotyczących przemiany furfuralu w wybrane związki organiczne – m.in. alkohol furfurylowy czy ciekłe alkany. Profesor potwierdził, iż paliwa furanowe mogą być stosowane jako biokomponenty dodawane do paliw konwencjonalnych (ciekłe alkany otrzymane z furfuralu ) lub samodzielne paliwa takie jak alkilowe lub eterowe i dieterowe pochodne furanowe.

W drugiej prezentacji w tym bloku dr hab. Andrzej Radomski – zastępca kierownika projektu (z Katedry Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna, Instytutu Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW), próbował odpowiedzieć na pytanie jak można dalej wykorzystać produkty uzyskane podczas procesu. Po tym wystąpieniu rozgorzała dyskusja o realiach oraz sposobach i możliwościach wykorzystania tych produktów. Rozmowy trwały także podczas obiadu, który zakończył konferencję.

W spotkaniu wzięli udział zaangażowani w projekt przedstawiciele SGGW w Warszawie,  Bioagra S.A., Krajowej Izby Biopaliw, a także prof. Andrzej Skoczowski z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który prowadził we współpracy z Bioagra S.A. m.in. badania laboratoryjne dotyczące ozonowania.

Organizatorem konferencji była Krajowa Izba Biopaliw, która zgodnie z umową zawartą z SGGW jest odpowiedzialna za aktywną promocję wyników projektu.

Dziękujemy za udział w spotkaniu! 

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl