Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych

Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych

20 czerwca 2008 roku w Warszawie Krajowa Izba Biopaliw (KIB), Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO) oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (KZPRiRB) podpisały Porozumienie określające zasady współpracy jako Koalicja Na Rzecz Biopaliw, mającej na celu rozwój oraz promocję polskiej branży rzepakowej, olejowej oraz biopaliwowej, jak również upowszechnianie produkcji i stosowania biopaliw, biokomponentów oraz roślin energetycznych, zarówno w kraju jak i za granicą. Dołączyły do nich Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw, Związek Gorzelni Polskich oraz Krajowa Federacja Producentów Zbóż.

pspo

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

ul. Wspólna 56
00-684 Warszawa

tel. 022 628 38 02
fax. 022 628 38 06

biuro@pspo.com.pl

 

 

logo-kib

Krajowa Izba Biopaliw

ul. Wspólna 56
00-684 Warszawa

tel. +48 22 628 38 05

info@kib.pl

 

Związek Gorzelni Polskich

Radzicz 40

89-110 Sadki

tel. 570-894-894

biuro@polskiegorzelnie.pl

 

20190114_logo_SIT_Spoz_B3

Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

ul. Czackiego 3/5 (II piętro) 00-043 Warszawa

tel. (022) 826 63 44

biuro@sitspoz.pl

 

logo KZPRiRB_c29a7 (1)

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

ul. Szkolna 2/4 pok. nr 403
00-006 Warszawa

tel: 022 826 80 07
biuro@kzprirb.pl

 

 

 

Wizytowk_Zymerman.cdr

Izba Zbożowo-Paszowa

ul. Wspólna 56 

00-684 Warszawa

tel: 22 621 94 96
grain@izbazp.pl

 

 

FGŻ

Federacja Gospodarki Żywnościowej RP

ul. Kopernika 34 lok. 2
00-336 Warszawa

tel: +48 606 712 772
fgzrp@fgzrp.pl

kfpz

Krajowa Federacja Producentów Zbóż

ul. Szkolna 2/4 lok. 418
00-006 Warszawa

tel: +48  667 958 199
biuro@kfpz.pl 

Krajowa Rada Izb Rolniczych

ul. Przyszłości 5, 

Parzniew 05-804 Pruszków

tel: +48  881 939 421
sekretariat@krir.pl

 
 
 
 

Polska Federacja Rolna

ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa

tel: +48 22 372 03 48
biuro@federacjarolna.pl

 
 
 

Spółdzielnia Grup Producentów Rzepaku i Zbóż „Polski Rzepak i Zboża”

ul. Wrocławska 107, 45-837 Opole

tel: +48 774 098 346
polskirzepakiz@gmail.com
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

Radzików, 05-870 Błonie, lab. II p. 89

tel. 22 733 46 16, 502 25 78 74
biuro@pzprz.pl

Mając na uwadze przyspieszenie rozwoju biopaliw w Polsce, a także konieczność zwiększenia skuteczności działań w tym zakresie, powyższe postanowiły podjąć bliską współpracę i zawiązać koalicję na rzecz biopaliw. Wspólnym zamierzeniem tej organizacji jest przede wszystkim współpraca w kreowaniu polityk służących rozwojowi uprawy roślin oleistych, przemysłu tłuszczowego i biopaliwowego, promocja technologii wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw. Ponadto wypracowywanie wspólnych oświadczeń, opinii i analiz, kampanii informacyjnych i prac badawczych, uczulając w ten sposób na ocenę problemów w pełnym łańcuchu produkcyjnym, poczynając od: uprawy rzepaku, poprzez technologię przetwarzania, do zastosowania biopaliwa w pojazdach silnikowych, współdziałanie z administracją państwową i samorządową w kreowaniu polityki i prawodawstwa ułatwiającego promocję, rozwój rynku i technologii wytwarzania biokomponentów i biopaliw i inicjowanie oraz wspieranie działań, mających na celu doskonalenie warunków dla opłacalności produkcji i stosowania biopaliw oraz zwiększenie popytu na biopaliwa.

Na początku 2018 roku, aby mocniej podkreślić znaczenie produkcji biopaliw dla zapewnienia bezpieczeństwa paszowego poprzez dostarczanie cennych pasz wysokobiałkowych, Koalicja zaczęła funkcjonować pod nazwą Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych. Po dalszym poszerzeniu o Izbę Zbożowo-Paszową oraz Federację Gospodarki Żywnościowej RP, Koalicję formalnie współtworzy obecnie 7 ogólnokrajowych organizacji branżowych stanowiąc efektywną platformę współpracy, której merytorycznie przewodzi Krajowa Izba Biopaliw.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl