Aktualności

Copa-Cogeca przeciwko wycofywaniu biopaliw konwencjonalnych

Copa & Cogeca podczas zorganizowanej przez Europejski Związek Roślin Oleistych (European Oilseed Alliance) debaty na wysokim szczeblu w Parlamencie Europejskim, ostrzegła przed planami Komisji Europejskiej zmierzającymi do stopniowego wycofywania biopaliw konwencjnych po roku 2020. Mają one swoją ważną rolę w redukcji deficytu w zakresie pasz białkowych dla zwierząt, dekarbonizacji transportu i wsparciu państw w osiągnięciu założonych celów klimatycznych.

Przemawiający podczas debaty Przewodniczący grupy roboczej „Rośliny oleiste” Copa i Cogeca, Arnaud Rousseau, podkreślił „Jesteśmy bardzo zaniepokojeni propozycją Komisji, by stopniowo wycofywać zrównoważone biopaliwa konwencjonalne, zawartą w Strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej. Rolnicy i tak stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami i odbieranie im dodatkowych przychodów związanych z produkcją biopaliw będzie kolejnym ciosem dla nich i gospodarki ogólnie. Związany z biopaliwami rynek zbytu pomaga również zredukować wahania cen nasion roślin oleistych, jednocześnie zapewniając bioróżnorodność”.

„Biopaliwa nie tylko pomagają dokonać dekarbonizacji transportu i osiągnąć krajowe cele klimatyczne, ale także wpływają na równowagę rynków towarowych i zapewniają zaopatrzenie w pasze zwierzęce, jako, że tylko część nasion rzepaku lub ziaren pszenicy jest używana do produkcji biodiesla czy bioetanolu” powiedział Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, Pekka Pesonen. Reszta to wysokobiałkowe śruty poekstrakcyjne służące jako cenna pasza. Unia Europejska już teraz importuje 70% swojego zapotrzebowania w postaci śruty sojowej, co kosztuje 12 miliardów euro rocznie. Używanie biopaliw, które są ważną częścią biogospodarki, poprawia rozwój i zatrudnienie na terenach wiejskich. 

„Komisja twierdzi, że chce wycofywać konwencjonalne biopaliwa z powodu domniemanego pośredniego wpływu na emisje dwutlenku węgla z powody deforetracji i osuszania torfowisk w krajach trzecich. To jest nie do zaakceptowania. Europejscy rolnicy nie powinni odpowiadać za ten problem. Unia Europejska musi wspierać wdrożenie efektywnej legislacji służącej zapobieganiu tego typu zmianom użytkowania gruntu” podsumowuje Pekka Pesonen.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl