Biopaliwa

Biopaliwa dzielą się na stałe i płynne.

Biopaliwa stałe to słoma, specjalne gatunki drzew, takie jak wierzba krzewiasta, ślazowiec pensylwański lub inne gatunki roślin. W wyniku spalania lub gazyfikacji w/w biomasy uzyskujemy energię cieplną lub elektryczną. Nas jednak bardziej będą interesować biopaliwa płynne.

Spośród biopaliw płynnych najbardziej praktyczne znaczenie ma produkcja » biodiesla z olejów roślinnych oraz stosowanie dodatku » alkoholu etylowego (bioetanolu) do benzyny.

Biodiesel

Bioetanol

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl