PKBiPB: Biopaliwowa piątka dla rolnictwa

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH Biopaliwowa piątka dla rolnictwa W nawiązaniu do dyskusji oraz ustaleń Okrągłego Stołu Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w dniu 29 marca 2023 r. Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych z nadzieją na faktyczną realizację podjętych uzgodnień przyjmuje deklarację Wicepremiera Henryka Kowalczyka dotyczącą nowelizacji do końca […]