Aktualności

PKBiPB: Biopaliwowa piątka dla rolnictwa

KOMUNIKAT PRASOWY POLSKIEJ KOALICJI BIOPALIW I PASZ BIAŁKOWYCH Biopaliwowa piątka dla rolnictwa

W nawiązaniu do dyskusji oraz ustaleń Okrągłego Stołu Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w dniu 29 marca 2023 r. Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych z nadzieją na faktyczną realizację podjętych uzgodnień przyjmuje deklarację Wicepremiera Henryka Kowalczyka dotyczącą nowelizacji do końca maja 2023 r. ustawy o biopaliwach.

W zawartym pisemnym porozumieniu, po literalnym podjęciu kwestii biopaliw przez przedstawicieli środowiska producenckiego zbóż i rzepaku w formie listy konkretnych propozycji działań, Wicepremier Henryk Kowalczyk podjął zobowiązanie „wprowadzenia nowelizacji ustawy o biopaliwach wg załącznika przygotowanego przez Polską Koalicję Biopaliw i Pasz Białkowych, w terminie do końca maja 2023 roku, jako ważnego elementu stabilizacji dochodów rolniczych”. 

„Organizacje rolnicze i branżowe skupione w Koalicji z satysfakcją przyjęły deklarację przedstawicieli resortu dotyczące zwiększenia udziału bioetanolu w benzynach poprzez wdrożenie standardu E10, co będzie istotnym elementem dla ustabilizowania sytuacji popytowej na ziarno zbóż, głównie kukurydzy. Tym niemniej ważny jest w naszej opinii cały proponowany przez nas pakiet określony roboczym mianem „Biopaliwowej piątki dla rolnictwa” w sposób kompleksowy wychodzący naprzeciw celom wczorajszego porozumienia, który powinien być zrealizowany w całości” – powiedział Adam Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

„Wiceminister Janusz Kowalski wskazał, że projekt ustawy wdrażającej benzynę E10 jest już przygotowany, więc z niecierpliwością czekamy na formalne uruchomienie tego procesu legislacyjnego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska popiera wprowadzenie E10, więc czas na konkretne rozwiązania, na które czekają i rolnicy, a które szybko może zwiększyć popyt na rynku zbóż. Ponadto uważamy, że paliwa trafiające od nas do Ukrainy również powinny zawierać biokomponenty krajowego pochodzenia” – dodał Mariusz Olejnik, Prezes Polskiej Federacji Rolnej.

Wśród swoich propozycji Koalicja przedstawiła również pilne uregulowanie kwestii współczynnika redukcyjnego NCW na kolejne lata, zwiększenie udziału polskiego bioetanolu, podniesieni poziomu blendowania biodiesla w oleju napędowym oraz uruchomienie preferencyjnej sprzedaży biopaliwa flotowego z 20% dodatkiem estrów metylowych (B20).

***

Warszawa, 31 marca 2023 r.

 KOMUNIKAT PRASOWY PKBiPB Biopaliwowa piątka dla rolnictwa 

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl