Unijna Bazy Danych (UDB) dla biopaliw i biopłynów

System KZR INiG informuje o uruchomieniu Unijnej Bazy Danych (UDB) dla biopaliw i biopłynów. Zgodnie z Art. 28 ust. 2 dyrektywy (UE) 2018/2001 – RED II państwa członkowskie wymagają, aby odpowiednie podmioty gospodarcze wprowadzały do tej bazy danych informacje o przeprowadzonych transakcjach oraz o właściwościach tych paliw pod względem zrównoważonego rozwoju, w tym o emisjach […]