Aktualności

Unijna Bazy Danych (UDB) dla biopaliw i biopłynów

System KZR INiG informuje o uruchomieniu Unijnej Bazy Danych (UDB) dla biopaliw i biopłynów. Zgodnie z Art. 28 ust. 2 dyrektywy (UE) 2018/2001 – RED II państwa członkowskie wymagają, aby odpowiednie podmioty gospodarcze wprowadzały do tej bazy danych informacje o przeprowadzonych transakcjach oraz o właściwościach tych paliw pod względem zrównoważonego rozwoju, w tym o emisjach gazów cieplarnianych w całym cyklu życia tych paliw, począwszy od miejsca produkcji do dostawcy wprowadzającego paliwa do obrotu.
Obowiązkiem korzystania z UDB objęci są przedsiębiorcy certyfikowani w obszarze ciekłych i gazowych biopaliw transportowych.

Biomasa i biogaz na cele energetyczne nie są objęci tym obowiązkiem.

Rolą KZR INiG jest płynne wdrożenie wszystkich uczestników i jednostek certyfikujących do UDB. KZR INiG pełni rolę „Service provider (SP)” i  na bieżąco uczestniczy w spotkaniach z KE. O wszystkich niezbędnych działaniach w tym zakresie będziemy Państwa na bieżąco informować.
Planowany jest następujący harmonogram:

 1. Od 16 stycznia 2023 r. możliwość logowania systemów dobrowolnych do UDB
 2. Do 28 lutego 2023 wdrożenie jednostek certyfikujących oraz uczestników Systemu KZR INiG
 3. W marcu 2023 obowiązek rejestracji stanów magazynowych przed przewidywaną transakcją w UDB
 4. Rejestracja transakcji od 3 kwietnia 2023 r.

Ze względu na wymagania oraz napięty harmonogram projektu UDB prosimy Państwa o czynną współpracę.

Jednocześnie względu na uruchomienie Unijnej Bazy Danych, zapraszamy do kontaktu z Biurem KZR INiG System w sprawie przejścia do elektronicznej bazy danych – platformy Systemu KZR BOK Moduł KZR.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl