Sprawozdanie roczne WBA

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności w roku 2020 World Bioenergy Association, organizacji działającej w obszarze promowania bioenergii, zrzeszającej ponad 120 podmiotów, w tym KIB. Opatrzone przedmową Prezesa Zarządu Christiana Rakosa sprawozdanie w syntetyczny sposób przedstawia aktywność WBA w ubiegłym roku, w tym sprawy organizacyjne i członkowskie, działalność publikacyjną (w tym Memeber Letters, […]