Aktualności

Sprawozdanie roczne WBA

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności w roku 2020 World Bioenergy Association, organizacji działającej w obszarze promowania bioenergii, zrzeszającej ponad 120 podmiotów, w tym KIB.

Opatrzone przedmową Prezesa Zarządu Christiana Rakosa sprawozdanie w syntetyczny sposób przedstawia aktywność WBA w ubiegłym roku, w tym sprawy organizacyjne i członkowskie, działalność publikacyjną (w tym Memeber Letters, factsheet na temat biopaliw ciekłych, Global Bioenergy Statistics) oraz partycypację w konferencjach i seminariach.

Sprawozdanie do pobrania tutaj:

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl