Walne Zebranie Członków KIB

W dniu 13 maja br. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków KIB, podobnie jak w roku ubiegłym w trybie online za pomocą platformy Webex. Najwyższa władza Stowarzyszenia zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności Izby w ujęciu finansowym i merytorycznym, a wysoka ocena pracy zaowocowała przyjęciem sprawozdań i udzieleniem Zarządowi absolutorium za rok 2020. Spotkanie miało […]