Aktualności

Walne Zebranie Członków KIB

W dniu 13 maja br. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków KIB, podobnie jak w roku ubiegłym w trybie online za pomocą platformy Webex.

Najwyższa władza Stowarzyszenia zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności Izby w ujęciu finansowym i merytorycznym, a wysoka ocena pracy zaowocowała przyjęciem sprawozdań i udzieleniem Zarządowi absolutorium za rok 2020. Spotkanie miało na celu również zaplanowanie budżetu na rok bieżący oraz stworzenie merytorycznego planu pracy Stowarzyszenia.

W czasie spotkania dokonała się ważna zmiana organizacyjna – w gronie Członków Zarządu Radosława Stasiuka zastąpił Grzegorz Marchwiński. Dziękujemy Radkowi za dotychczasową współpracę, a panu Grzegorzowi życzymy satysfakcji z aktywności w Zarządzie Izby!

Część merytoryczna, podczas której do zebranych dołączyli goście: Jarosław Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojciech Rylski, Kierownik  Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii Departamentu Innowacji w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, obejmowała następujące zagadnienia:

  • oczekiwana rewizja dyrektywy RED2 w odniesieniu do celu OZE w transporcie i sub-targetu dla biopaliw zaawansowanych
  • rola biopaliw 1. generacji w realizacji powyższych ambicji
  • kwestia limitu na wykorzystanie biopaliw konwencjonalnych
  • B100 jako paliwo rolnicze

Dziękujemy Państwu za aktywny udział w spotkaniu.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl