Raport „GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka”

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem pt. „GO2’50.Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz Centrum Analiz Klimatyczno–Energetycznych (CAKE). Celem opracowania jest dostarczenie wiedzy w kwestiach związanych szeroko rozumianą polityką klimatyczno-energetyczną oraz związanymi z koniecznością przeprowadzenia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r. i realizacją nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej […]