Aktualności

Raport „GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka”

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem pt. „GO2’50.Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz Centrum Analiz Klimatyczno–Energetycznych (CAKE). Celem opracowania jest dostarczenie wiedzy w kwestiach związanych szeroko rozumianą polityką klimatyczno-energetyczną oraz związanymi z koniecznością przeprowadzenia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r. i realizacją nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej określonej w Europejskim Zielonym Ładzie.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa szczególną uwagę na rozdział 4 pt. możliwości redukcji emisji CO2 w sektorze transportu drogowego w kontekście „Europejskiego Zielonego Ładu”. W rozdziale zawartych jest dużo ciekawych informacji statystycznych dotyczących emisji z sektora transportu, a także propozycji instrumentów ograniczających emisję CO2.

Dokument dostępny jest w dwóch wersjach językowych:

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl