Certyfikacja biogazowni produkujących biometan na cele transportowe – MRiRW, 14 stycznia 2020 r.

W dniu 14 stycznia odbyło się spotkanie dotyczące zagadnień związanych z wdrożeniem kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do produkcji i wykorzystania biometanu w transporcie, zorganizowane przez Koalicję na Rzecz Biometanu na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW z Dyrektorem Jarosławem Wiśniewskim na czele, Naczelnik Tomasz Pańczyszyn ze […]