Aktualności

Certyfikacja biogazowni produkujących biometan na cele transportowe – MRiRW, 14 stycznia 2020 r.

W dniu 14 stycznia odbyło się spotkanie dotyczące zagadnień związanych z wdrożeniem kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do produkcji i wykorzystania biometanu w transporcie, zorganizowane przez Koalicję na Rzecz Biometanu na zaproszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW z Dyrektorem Jarosławem Wiśniewskim na czele, Naczelnik Tomasz Pańczyszyn ze współpracownikami z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Aktywów Państwowych, przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Ministerstwa Rozwoju, a także Sylwia Koch-Kopyszko z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego oraz Adam Stępień z Krajowej Izby Biopaliw – organizacji współtworzących Koalicję na Rzecz Biometanu. Nie zawiedli główni adresaci spotkania, tj. przedstawiciele biogazowni, którzy na spotkanie bardzo licznie przybyli z różnych regionów naszego kraju.

We wstępie głos zabrali przedstawiciele administracji i organizatorów, podkreślając szanse, jakie płyną dla sektora biogazowego wskutek umożliwienia wykorzystania biometanu do celów realizacji NCW i związanej z tym potrzebie certyfikacji spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju. Podkreślono potrzebę jednoczenia się branży dla wzmocnienia głosu jej reprezentantów w dyskusjach na poziomie administracji państwowej etc.

Drugą część spotkania wypełniło szkolenie przeprowadzone przez Szymona Kołodziejczyka z firmy Bureau Veritas, dotyczące wymagań systemów certyfikacji na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju wynikającymi z Dyrektywy REDII w kontekście wykorzystania biometanu na cele transportowe. Prelegent przedstawił korzyści wynikające z wykorzystania tego biogazu w transporcie, zaprezentował podstawy prawne i funkcjonujące systemy certyfikacji oraz ogólne wymagania względem biogazowni w świetle REDII.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl