ORLEN Południe S.A. pierwszym Strategicznym Partnerem XII Konferencji KIB!

Mamy przyjemność poinformować, że ORLEN Południe został pierwszym Strategicznym Partnerem XII edycji Konferencji  „Biopaliwa   transportowe   –   szanse,  zagrożenia,  wyzwania”,  którą  Krajowa  Izba  Biopaliw  organizuje  w  dniach 27-28 września 2023 r.  ORLEN Południe to jedna z kluczowych spółek Grupy Kapitałowej ORLEN. Jej działalność biznesowa koncentruje się na głównych segmentach produktowych związanych z produkcją i sprzedażą biopaliw i biokomponentów, olejów bazowych, […]