Grupa Wyszehradzka prezentuje serwis „Let’s clear the air”

Współpraca biopaliwowych i bioenergetycznych zrzeszeń z krajów Grupy Wyszehradzkiej, mająca na celu właściwe zaangażowanie zrównoważonych, niskoemisyjnych biopaliw ciekłych w procesie dekarbonizacji transportu Europy Środkowo-Wschodniej, zaowocowała w ostatnim czasie uruchomieniem serwisu „Let’s clear the air”. Tłumaczony na pięć europejskich języków (angielski, węgierski, słowacki, czeski, polski) serwis przekłada na grunt europejski doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych, w których […]