Biała Księga Biometanu

Szanowni Państwo, mamy przyjemność zaprezentować opracowanie „Biała Księga Biometanu. Bariery rozwoju sektora biometanu w Polsce oraz proponowane rozwiązania”. Przygotowany przez Koalicję Na Rzecz Biometanu dokument jest oddolną odpowiedzią na dotychczasowy brak strategicznego dokumentu, który będzie długookresowym drogowskazem do działania zarówno dla administracji, jak także klarowną ścieżką dla inwestorów w biometanownie.