Biopaliwa i redukcja emisji za zachodnią granicą

Niemiecka Federalna Agencja ds. Rolnictwa i Żywności BLE podsumowała, za jaką redukcję emisji gazów cieplarnianych w transporcie w 2017 roku odpowiedzialne były biopaliwa – było to 81% redukcji w stosunku do roku 1990, co przekłada się na 7,7 mln ton równoważnika CO2 mniej uwolnionego do atmosfery. Dla porównania za 2016 rok wartość ta wyniosła 77% (7,3 mln ton […]