Aktualności

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Krajowej Izby Biopaliw w dniu 15 maja 2024 roku

15 maja 2024 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Krajowej Izby Biopaliw.

W trakcie spotkania przyjęto zasadnicze dla działalności Stowarzyszenia dokumenty sprawozdawcze i programowe oraz podsumowano merytoryczną działalność organizacji w 2023 roku. Członkowie podjęli również uchwałę o zmianach statutowych ukierunkowaną na wzmocnienie roli w organizacji wytwórców biokomponentów. Kulminacyjnym punktem zebrania była dyskusja z zaproszonymi z licznymi gośćmi na temat rynkowych i legislacyjnych wyzwań stojących przed polską branżą biopaliwową. Na nasze zaproszenie pozytywnie odpowiedzieli wiceministrowie rolnictwa Stefan Krajewski oraz Michał Kołodziejczak, a także Dyrektor Generalny MRiRW Bogusław Wijatyk oraz Dyrektor Departamentu Ropy i Paliw Transportowych Elżbieta Piskorz reprezentująca wiceministra Miłosza Motykę.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl