Aktualności

Zrównoważone paliwa lotnicze – konsultacje UE

28 października br. zakończyły się publiczne konsultacje dotyczące możliwości zwiększenia produkcji i wykorzystania zrównoważonych paliw lotniczych (sustainable aviation fuels – SAF).  Inicjatywa jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności (Sustainable and Smart Mobility Strategy) oraz wynika bezpośrednio z Europejskiego Zielonego Ładu.

Celem konsultacji z zainteresowanymi stronami było zebranie opinii na temat istniejących barier utrudniających rozwój rynku zrównoważonych paliw lotniczych, a także proponowanych rozwiązań legislacyjnych, mechanizmów wsparcia oraz surowców i kosztów produkcji SAF. W ramach prowadzonego badania ankietowego respondenci mieli również możliwość wskazania korzyści środowiskowych płynących z szerszego zastosowania SAF, a także wskazania znaczenia tego rodzaju paliw w procesie dekarbonizacji transportu.

Biorąc pod uwagę tematykę konsultacji, Krajowa Izba Biopaliw wzięła aktywny udział w badaniu ankietowym zwracając między innymi uwagę na duże znaczenie zrównoważonych paliw lotniczych w procesie redukcji emisji GHG w sektorze transportu, a także na potencjał zrównoważonych biopaliw z surowców rolnych.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl