Aktualności

Zrównoważone biopaliwa szansą dla niskoemisyjnego transportu.

27 października 2017 roku na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw (KIB) zorganizowało konferencję branżową pt. „Zrównoważone biopaliwa szansą dla niskoemisyjnego transportu”. Konferencja stanowiła wydarzenie towarzyszące VII edycji Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland 2017, a jej celem było poszerzanie wiedzy uczestników na temat najbardziej aktualnych rozwiązań prawnych zarówno krajowych jak również europejskich dotyczących odnawialnych źródeł energii zużywanych w transporcie.

W trakcie pierwszej części konferencji, którą oficjalnie otworzył Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw, Zygmunt Gzyra, podjęto temat nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych i jej wpływ na najbliższą przyszłość rynku biopaliw w Polsce, który to temat bardzo obrazowo przedstawił Tomasz Pańczyszyn, Naczelnik Wydziału Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Innych Paliw Odnawialnych oraz Małgorzata Warakomska z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii. Następnie Krzysztof Rutkowski z Kancelarii Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis podsumował zmiany planowane w  nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, które mają wejść w życie od stycznia 2018 roku. 

Jan Lubowicz, Kierownik Zakładu Paliw i Procesów Katalitycznych Instytutu Nafty i Gazu- PIB, zobrazował słuchaczom temat jakości oleju napędowego w sezonie zimowym i wpływ jaki wywiera na wybrane jego parametry zawartość estrów metylowych. Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw Adam Stępień zaprezentował kluczowe zagadnienia dotyczące procedowanego obecnie na forum Parlamentu Europejskiego projektu dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych tzw. RED II i wpływ zmian na przyszłość branży biopaliw z jego perspektywy.

Punktem kulminacyjnym pierwszej części konferencji była debata ekspercka, do której zaproszeni zostali: Zygmunt Gzyra, Prezes Krajowej Izby Biopaliw, Tomasz Pańczyszyn z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Energii, Jarosław Wiśniewski, zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Zgodzono się, że zarówno przed wytwórcami biopaliw, jak i koncernami paliwowymi w świetle polskich i europejskich legislacji stoi wiele wyzwań, jednak rozwój sektora biopaliw jak dotąd przynosi wiele korzyści i będzie przynosił nadal stabilnej i spójnej polityce tworzonej na szczeblu unijnym i krajowym.

Po przerwie obiadowej Franciszek Warzecha z Orlenu Południe S.A. przedstawił sytuację biodiesła na rynku krajowym okiem wytwórcy. Następna prezentacja, autorstwa Izabeli Samson-Bręk, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Biopaliw, dotyczyła między innymi możliwości rozwoju i analizy opłacalności wytwarzania w Polsce bioetanolu z surowca lignocelulozowego, jako przedmiotu badań projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Inteligentne systemy hodowli i uprawy pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna” o kryptonimie CROPTECH, którego jednym z podwykonawców jest KIB. Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas konferencji przez przedstawicielkę z Dekra Certification Barbarę Smerkowską były nowe wymogi związane z wymaganym poziomem redukcji emisyjności paliw z perspektywy dotychczasowej praktyki rynkowej względem krajowej produkcji biokomponentów. W ostatniej prezentacji Mieczysław Struś z Politechniki Wrocławskiej zaprezentował jak efektywne jest biopaliwo tzw. BIOXDIESEL w aspekcie naturalnej eksploatacji.
Na zakończenie Adam Stępień podziękował uczestnikom i prelegentom i zamknął konferencję.

Była to już VI edycja konferencji na temat biopaliw transportowych organizowanej przez Krajową Izbę Biopaliw w ramach warszawskich Targów RENEXPO. Na konferencji obecni byli m.in. przedstawiciele firm wytwórczych biokomponentów i biopaliw ciekłych, producentów paliw, przemysłu rolno-spożywczego i chemicznego, jednostek badawczo-naukowych, uczelni wyższych i administracji publicznej, jak również przedstawiciele organizacji branżowych związanych z rolnictwem, ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii. Tradycyjnie i zgodnie z założeniami organizatorów liczną grupę uczestników stanowili również sami członkowie KIB.

Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją sprawowali Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, a także Instytut Nafty i Gazu – Przemysłowy Instytut Badawczy, Instytut Transportu Samochodowego oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Partnerami konferencji była BIOAGRA S.A., Dekra Certification Sp. z o.o., ORLEN Południe S.A., KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis sp. z o.o., C.M. Bernardini Srl oraz REECO Poland Sp. z o.o. Z kolei patronat medialny sprawował magazyn „Biomasa”, miesięcznik „Czysta Energia”, miesięcznik „Paliwa Płynne”, informator „Nasz Rzepak”, portal farmer.pl i magazyn „Farmer”, portal „REO.pl” oraz magazyn Oil Express.

Program konferencji: 

09.30 – 10.30 Rejestracja uczestników konferencji, powitalna kawa
10.30 – 10.40 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników – Zygmunt Gzyra, Prezes Zarządu, Krajowa Izba Biopaliw
10.40 – 11.00 Prezentacja wprowadzająca: Aktualne trendy w energetyce odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu – Magdalena Lipiecka, Redaktor prowadząca „Czystej Energii”

11.00 – 11.20 Sytuacja na krajowym rynku biopaliw w perspektywie do 2020 roku w świetle nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – przedstawiciel Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
11.20 – 11.40 Zmiany zapowiedziane i postulowane w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od stycznia 2018 roku – Krzysztof Rutkowski, Partner, KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis sp. z o.o.
11.40 – 12.00 REDII, czyli przyszłość krajowej i europejskiej branży biopaliw z perspektywy nowej dyrektywy unijnej – Adam Stępień, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Biopaliw

12.00 – 13.00 Debata ekspercka z udziałem: (1) Zygmunt Gzyra, Prezes Krajowej Izby Biopaliw, (2) Andrzej Kowalski, Dyrektor IERGŻ-PIB, (3) przedstawiciel Ministerstwa Energii, (4) przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5) Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

13.00 – 14.00 lunch i zwiedzanie targów RENEXPO 2017

14.00 – 14.20 Sytuacja na krajowym rynku biodiesla. Analiza potencjalnych możliwości rozwoju i najważniejszych wyzwań okiem wytwórcy – Dawid Berny, Dyrektor ds. Biopaliw, ORLEN Południe S.A.

14.20 – 14.40 Ocena ryzyka inwestycyjnego i możliwości rozwoju biopaliw zaawansowanych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem produkcji bioetanolu lignocelulozowego. Projekt CROPTECH – Izabela Samson-Bręk, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Biopaliw

14.40 – 15.00 Obowiązek blendowania w kontekście praktycznych możliwości w Polsce. Wpływ zawartości estrów metylowych na parametry oleju napędowego w sezonie zimowym – dr inż. Jan Lubowicz Kierownik Zakładu Paliw i Procesów Katalitycznych Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

15.00 – 15.20 Nowe wymogi w zakresie ograniczenia emisyjności paliw w świetle dotychczasowej praktyki rynkowej produkcji biokomponentów w Polsce – Barbara Smerkowska, DEKRA Certification Sp. z o.o.
15.20 – 15.40 Efektywność biopaliwa BIOXDIESEL II generacji w aspekcie naturalnej eksploatacji – płk dr hab. inż. Mieczysław Struś, Politechnika Wrocławska
15.40 – 16.00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl