Aktualności

Zebranie Członków World Bioenergy Association – Georgia 2019

W dniach 29.04-01.05 odbyło się Zebranie Członków World Bioenergy Association, do których Izba należy od wiosny 2018 roku. Gospodarzem spotkania była Amerykańskie Stowarzyszenie Wytwórców Peletu USIPA (US Industrial Pellet Association), która zaprosiła uczestników do stanu Georgia w USA. Reprezentantką KIB była Kierownik Biura, Iza Krysiuk.

Pierwsze dwa dni poświęcone były zwiedzaniu wytwórni peletu właśnie – w USA jest to ogromna gałąź przemysłu, szczególnie ważna w zalesionym w ponad 65% stanie Georgia. Produkcja jest oparta na szybko rosnącej sośnie taeda (Pinus taeda), a o skali, jaką ten sektor osiągnął, niech świadczy fakt, że nasadzeniami lasu na zrębie zupełnym (cykl ok. 25-letni) zajmują się raczej specjaliści z zakresu rolnictwa niż leśnictwa, grunt pod las jest nawożony i poddawany innym zabiegom agrotechnicznym. Swoje podwoje otworzyły dla zebranych wytwórnie Georgia Biomass z Waycross, dysponująca również dużym portem w Savannah ze względu na dużą skalę eksportu peletu, oraz Fram Renewable Fuels Pellet Mill z Hazlehurst. Uczestnicy spotkania oglądali również stanowiska leśne firmy Weyerhaeuser w Hoboken i gospodarstwo leśne Johna Bembry w Hawkinsville.

Samo Zebranie Członków WBA odbyło się 1 maja w siedzibie Wydziału Leśnictwa Uniwersytetu Georgii w Athens, a uczestniczyło w nim 11 osób – przedstawicieli Zarządu i Biura WBA oraz reprezentantów organizacji członkowskich. Decyzją Komitetu Sterującego na kolejną kadencję na stanowisku Prezesa WBA wybrany został Remigijus Lapinskas, natomiast Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw, Pan Zygmunt Gzyra, został przyjęty w poczet Członków Zarządu tej organizacji.

Prezentowany był raport z aktywności WBA w 2018 roku, gdzie ważnym punktem było organizowane 8 grudnia 2018 r. wspólnie z KIB i PIGEOR „World Bioenergy Forum” przy okazji COP24 w Katowicach, a także misja do Chin służąca zapoznaniu się z osiągnięciami tego kraju w dziedzinie wykorzystania bioenergii. Dużą część debaty zajęły plany WBA na bieżący rok – do najważniejszych z nich należą:

– kontynuacja wysiłków w celu stworzenia kolejnych biur terenowych Organizacji, poza Chinami i Indonezją, w Kanadzie, Meksyku, Brazylii i Turcji;

– zintensyfikowanie działań w celu doprowadzenia do spotkania z organizacjami pro/para/okołoekologicznymi, które podważają argumenty przemawiające na rzecz wykorzystania biomasy na cele energetyczne (jak Greenpeace, WWF itp.);

– rozważenie możliwości organizacji dużej biomasowej konferencji przy każdym ze szczytów klimatycznych;

– dalsza aktywność na rzecz propagowania znaczenia biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne oraz pozyskiwania nowych członków dla wsparcia działań, jak np. organizacja polsko-litewskiej misji poświęconej bioenergii i efektywności energetycznej.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl