Aktualności

Zaproszenie na konferencję na temat śruty rzepakowej – 19 listopada, Włoszakowice

19 listopada 2019 r. we Włoszakowicach (woj. wielkopolskie) Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju wraz z Krajowym Zrzeszeniem Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Wielkopolską Izbą Rolniczą organizuje III Ogólnokrajową konferencję na temat śruty rzepakowej pod hasłem: „Śruta rzepakowa jako realna alternatywa dla importu śruty sojowej. Możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu drobiu oraz bydła mięsnego”.

Merytoryczny zakres konferencji jest kontynuacją działań rozpoczętych w poprzednich latach w związku z potrzebą zwiększania niezależności białkowej poprzez zwiększenie wykorzystania w bilansie paszowym krajowych jego źródeł, w tym w szczególności wysokobiałkowych komponentów paszowych z rzepaku, stanowiących największą pod względem wolumenowym alternatywę dla surowców importowanych. Śruta rzepakowa dysponuje ogromnym potencjałem w tym zakresie, wciąż często jednak nie w pełni wykorzystanym, dlatego PSPO wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami rolniczymi i branżowymi angażuje się w działania informacyjne i edukacyjne skierowane przede wszystkim do rolników, a których listopadowa konferencja jest znakomitym przykładem.

Celem szczegółowym konferencji jest zatem budowanie świadomości hodowców na temat walorów żywieniowych śruty rzepakowej i praktycznych możliwości jej szerszego stosowania w codziennej praktyce produkcji zwierzęcej. Zależy nam, aby wskazać nie tylko korzyści ekonomiczne wynikające z substytucji importowanej śruty sojowej, ale również obalić pewne mity żywieniowe, które niestety sprawiają, że produkt ten cieszy się często większym uznaniem na zagranicznych rynkach niż wśród rodzimych hodowców.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, merytorycznie wspierają nas zaś: Izba Zbożowo-Paszowa, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Spółdzielnia Grup Polski Rzepak i Zboża, a także Krajowa Izba Biopaliw.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa – wstęp bezpłatny, obowiązuje uprzednie zgłoszenie swojego udziału na adres: wirost@wir.org.pl lub tel. 62 592 80 18 albo pod adres: biuro@pspo.com.pl lub pod numerem telefonu: 22 628 38 06. W tytule maila wpisać „Konferencja paszowa”.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl