Aktualności

Zapraszamy na Targi RE-Energy

RE-Energy – innowacyjne spojrzenie na OZE

W dniach 10-11 września 2019 Warszawa będzie miejscem spotkania branży OZE z Polski i nie tylko. Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-Energy będzie okazją do zapoznania się z nowościami w branży, poszerzenia sieci kontaktów biznesowych a także zaczerpnięcia wiedzy.

Targi RE-energy zgromadzą wystawców, którzy zaprezentują swoje rozwiązania i nowości technologiczne. Wśród wystawców są producenci modułów fotowoltaicznych jak na przykład firma XDISC, SOLUXTEC GmbH czy ZNShine Solar, producenci konstrukcji do instalacji PV miedzy innymi B&K Solare Zukunft, Van der Valk, T-Werk GmbH, Renosol, wykonawcy farm fotowoltaicznych jak T&T Proenergy czy PBDI S.A., producent aparatów i urządzeń rozdzielniczych dla energetyki JEAN MUELLER Polska. Firma Semicon zaprezentuję złącza do montażu na przewodach oraz panelowe
do montażu w rozdzielnicach, narzędzia montażowe i puszki połączeniowe. Nie zabraknie również dystrybutorow EnergyNat, energyRE, Solarity, Energy RE. Swoje produkty zaprezentują również takie firmy jak producent rekuperatorów PRANA, firma ENGECO Polska, AX Technology, Lehmann KG, Kwangoko i wiele innych. Nie zabraknie również nowinek ze świata innowacyjnych i ekologicznych technologii mobilnych.

Nowością tegorocznej edycji targów RE-energy będzie również seminarium Round Table about clean air organizowane we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Elektromobliności (PSEM), które odbędzie się pierwszego dnia targów, 10.09.2019.
Round Table to innowacyjna formuła prowadzenia paneli, szkoleń czy spotkań. W odróżnieniu od klasycznego układu konferencyjnego umożliwia interakcję między uczestnikami, stwarza możliwość wymiany myśli i doświadczeń. Przy każdym ze stołów następuje pogłębiona dyskusja na bieżące tematy dotyczące niskiej emisji i redukcji co2 w kilku wymiarach. To idea, która wprowadza dynamizm, możliwość integracji i networkingu między uczestnikami oraz aktywizacja wszystkich zaangażowanych. Formuła Round table jest optymalną metodą spotkań kiedy spotykają się przedstawiciele kilku stron, np przedstawiciele administracji publicznej czy samorządów, przedstawiciele biznesu czy grupy NHOsów. Formuła pozwala optymalnie zaplanować przebieg spotkania w taki sposób, aby każdy uczestnik został włączony w proces rozmowy, aby każda ze stron w pełni mogła przedstawić swoje stanowisko oraz aby spotkanie zakończyło się rozwiązaniem czy wyznaczeniem wspólnych działań. Jest to bardzo popularna metoda tzw. włączająca i aktywizująca w taki sposób, aby wszystkie strony poczuły się równe i aktywne. Proces round table doskonale sprawdza się w procesie konsultacji społecznych, różnych dialogach publicznych, podczas szkoleń czy spotkań networkingowych. Architektura spotkania w formule Round Table daje korzyści w spotkaniach, ustaleniach i wszędzie tam gdzie ludzie chcą rozmawiać.

Doświadczeni prelegenci przedstawią zagadnienia emisji co2 oraz definicję niskiej emisji. Uczestnicy poznają najnowsze ustalenia i plany europejskie zawarte w dyrektywie RED II w zakresie różnych sektorów gospodarki, poznają mechanizmy wyliczania emisji GHG [greenhouse gas] oraz poznają przykłady analiz LCA [Life Cycle Assessment] aby zrozumieć czym jest efekt ekologiczny i jak go wyznaczać. Zaprezentowane będą nowoczesne, niskoemisyjne biopaliwa i biokompenenty z biomasy, czyli nowe możliwości biznesowe i środowiskowe w redukcji CO2, innowacyjne modele gospodarki niskoemisyjne: Gospodarka Obiegu Zamkniętego, biogospodarka, ekoinnowacje w przemyśle, jako sposób na niską emisję: przykłady dobrych praktyk i rozwiązań, wyjaśnienie pojęć, warsztaty z case study w zakresie doboru najkorzystniejszego rozwiązania pod kątem przykładowego problemu. Uczestnicy dostaną gotowe odpowiedzi na pytanie, gdzie teraz szukać pieniędzy na inwestycje ekologiczne i środowiskowe, jaka jest nowa perspektywa finansowa i nowe instrumenty finansowe w Europie. Organizatorzy zwrócą również uwagę, że Elektromobilność to więcej niż samochody na prąd, Elektromobilność to również energetyka i smart city, ona angażuje wszystkich, może być elementem zarządzania miastem z pozycji obywateli prosumentów, magazynowaniem energii, wykorzystaniem OZE, ograniczaniem niskiej emisji przez produkcję energii z biopaliw.

Więcej informacji na temat Seminarium i innych wydarzeń towarzyszących Międzynarodowym Targom RE-energy na stronie www.reenergyexpo.pl

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl