Aktualności

Walne Zebranie Członków WBA

W dniu 6 maja, w trybie online odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego oraz Walne Zebranie Członków World Bioenergy Association. To pierwsze gremium zdecydowało o przekazaniu Prezydencji w WBA Christianowi Rakosowi, Dyrektorowi Zarządzającemu firmy Propellets z Austrii. Ustępujący Prezydent, Remigijus Lapinskas, pozostał Członkiem Zarządu, który aktualnie liczy 19 członków. Wśród nich jest Prezes Zarządu Krajowej Izby Biopaliw, Zygmunt Gzyra.

Agenda Walnego Zebrania Członków obejmowała sprawozdanie z działalności merytorycznej i stanu finansów w roku 2019, które zostały dobrze ocenione przez zebranych. Prezentowano także plan pracy na rok bieżący, obejmujący w bliskiej perspektywie ocenę wpływu pandemii na sektor bioenergii, a na dalszym horyzoncie – kontynuację rozwijania regionalnych biur WBA, walkę z fałszywymi informacjami propagowanymi przez organizacje pro-ekologiczne oraz dalszą integrację sektora na całym świecie. Omówiono także krótko najważniejsze wydarzenia branży bioenergetycznej w różnych regionach świata.

Stowarzyszenie
Krajowa Izba Biopaliw

Copyright Krajowa Izba Biopaliw 2019
Projekt i wykonanie Apolloweb.pl